7 av 8 vannprøver Greenpeace har tatt i Antarktis inneholdt mikroplast.

I perioden januar til mars var Greenpeace på tokt i Antarktis. Der tok vi blant annet prøver av snø og vann for å kartlegge for forurensing av mikroplast og kjemikalier. Nå er prøvene analysert og resultatene er nedslående: 7 av 8 prøver av overflatevann i Sørishavet inneholdt mikroplast. I tillegg ble det funnet perfluorerte stoffer (PFOS) i 7 av 9 prøver av snø. Les hele den tekniske rapporten. 

Campaigner Thilo Maack takes snow samples, for testing of environmental pollutants, Greenwich Island, Antarctic, 24th March 2018. An international Greenpeace team is on an expedition to document the Antarctic’s unique wildlife, to strengthen the proposal to create the largest protected area on the planet, an Antarctic Ocean Sanctuary. Photo: Paul Hilton /Greenpeace

Kampanjeleder Thilo Maack tar snøprøver i Antarktis.

– Dette er sjokkerende funn, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

– Det er tidligere funnet mikroplast i Arktis, men at vi skulle finne så mye mikroplast i Antarktis, som er langt mer isolert fra resten av verdenshavene, hadde vi ikke ventet, sier han.

– Nå er det mikroplast overalt, konstaterer Greenpeace-lederen.

Så søppel overlat

Svenske Frida Bengtsson har jobbet for Greenpeace Norge og var mer på toktet til Antarktis Hun sier man nå må treffe tiltak for å stanse forurensingen av mikroplast.

– Vi er vant til å tenke på Antarktis som urørt villmark. Men nå ser vi sporene etter menneskene bade I form av mikroplast og kjemikalieforurensning. Disse prøvene viser at selv de mest avsidesliggende strøk av Antarktis er forurenset av mikroplast, sier hun.

– Vi trenger å handle nå for å redusere forurensing av mikroplast og vi må få på plass marine verneområder for å beskytte havmiljøene, sier hun.

7 av 8 prøver av overflatevann viste seg å inneholde mikroplast, sånn som mikrofiber. Disse var i konsentrasjoner på minsts et fiber per liter vann. I tillegg ble det tatt 9 vannprøver med såkalt mantratrål, også her ble det funnet mikroplast i to vannprøver. Det er gjort få analyser av mikroplast i Antarktis, og Greenpeace sine undersøkelser gir derfor viktig kunnskap om emnet.

– Overlat kunne vi se søppel som var etterlatt av fiskeindustrien. Det var bøyer, fiskenett og presenninger lå å fløt, noe som var virkelig trist å se, sier Frida Bengtsson.

– Mye av det vi fant tok vi opp av havet, men disse funnene gjorde det klart for meg at vi nå må stenge disse viktige naturområdene for industrifiskeflåten, om vi vil beskytte miljøet, sier hun.

Vil verne WeddellhavetAntarctic Sunrise i Antarktis

Greenpeace sine undersøkelser viste også at 7 av 9 snøprøver inneholde sport av perfluorerte forbindelser, et kjemisk stoff som blant annet brukes i impregneringsmidler og brannskum. Perfluorerte forbindelser er svært stabile. Dette gjør at de i liten grad brytes helt ned. Dermed hoper de seg opp i mennesker og miljøet og spres globalt. Dyrestudier har vist at disse stoffene forårsaker organskade (lever) ved langvarig eller gjentatt eksponering og kan gi fosterskader hos pattedyr. Det finnes også indikasjoner på at stoffene kan være kreftfremkallende.

Greenpeace arbeider for tiden med å få vernet det unike Weddellhavet i Antarktis, et forslag som skal behandles av den Antarktiske havkommisjonen (CCMLAR) i oktober. 1, 6 millioner mennesker har så langt skrevet under på kampanjen for å verne omrdet. Her kan du også støtte kampenjen.

Prøvene som nå er analysert ble tatt i løpet av et tre måneder langt banebrytende tokt som Greenpeace gjennomføre i januar til mars i år. I løpet av toktet ble det gjort mange vitenskapeliges undersøkelser som vil støtte opp om verneforslaget. Det ble også gjort et  banebrytende dykk med en miniubåt, blant annet omtalt av NRK Dagsrevyen.

Les mer: 

Teknisk rapport fra prøvene. 

– Skriv under på vern av Weddellhavet.

– Les mer om Greenpeace sitt arbeid for å verne Weddellhavet