Antarktis

Vi fortsetter kampen for verdens største marine verneområde i Antarktis

Skriv under for å verne havet i Antarktis. Personvernerklæring.

___,___ har skrevet under
protect the
antarctic
marine
verneområder

Beskytt
havet i Antarktis

Nederst på kloden finner vi Antarktis, hjemmet til et rikt dyreliv. Havområdene rundt det isdekte kontinentet gir mat og ly til fantastiske skapninger som sel, hval, spekkhoggere, og pingviner.

Men klimaendringene, kombinert med et voksende industrielt fiske, truer dette urørte området og dets spektakulære dyreliv.

Vi ble derfor veldig skuffet over at Norge ikke støttet et forslag om å opprette verdens største marine verneområde i Weddellhaveti oktober 2018. Sammen med Kina og Russland gikk Norge imot verneforslaget da det ble behandlet i den antarktiske havkommisjonen.

Norge misbrukte med dette sjansen til å beskytte havet, som i møte med oppvarming, havforsuring, overfiske, forurensning og andre trusler, desperat trenger vern.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Vi vil fortsette arbeidet med å opprette verdens største marine verneområde i Antarktis når det skal opp til diskusjon igjen neste år. Vi vil også legge press på den norske regjeringen for å få Norge til å støtte kravet om en sterk internasjonal hav-avtale i regi av FN.