Beskytt jaguarens hjem – bli med og krev at Norge velger Amazonas framfor mer handel

Siden 2000 er 8 prosent av Amazonas blitt hogd, brent og ryddet. Det tilsvarer et område større enn Spania.

Avskogingen økte kraftig etter at Bolsonaro ble president i 2019. Regjeringen i Brasil fører en politikk som tillater at enorme mengder regnskog ødelegges og brennes for å rydde plass til mer industrielt landbruk.

Mens Amazonas forsvinner i et lynraskt tempo, er Norge i ferd med å inngå en handelsavtale med Brasil, på bekostning av regnskog, dyr og urfolk.  Denne avtalen må stoppes inntil avskogingen er under kontroll! 

Filmen over viser hvordan regnskogen brennes ned for kortsiktig gevinst. Hvis vi ikke handler raskt, risikerer vi at urfolk og dyr som jaguaren mister hjemmet sitt, og at vi taper kampen mot klimaendringene.

Hjelp oss å beskytte jaguarens hjem og planeten vår. Stå sammen med oss og skriv under. Vi kommer til å overlevere oppropet til regjeringen på nyåret.

Hvorfor avskoges regnskogen?

Det er ikke tilfeldig at avskogingen øker, brannene blir verre og verre, og at urfolks liv og levemåte trues. President Bolsonaro og regjeringen hans vil tjene mest mulig penger på industrielt landbruk, gruvedrift og hogst i regnskogen. 

Bolsonaro undergraver bevisst institusjoner og ordninger som skal beskytte regnskogen, og oppfordrer til enda mer industriell aktivitet. Blant annet har han i praksis lagt ned Amazonasfondet som Norge har gitt mer enn 8 milliarder kroner til. 

Det har enorme konsekvenser for urfolk og det unike dyrelivet i Amazonas – men også for hele planeten vår. Amazonas er i ferd med å nå et vippepunkt der regnskogen ikke lenger kan produsere nok nedbør, og dermed går mot å bli et savannelandskap. Mister vi Amazonas taper vi kampen mot klimakrisen.

Hva bør Norge gjøre?

Norge må legge press på Brasil og ta avstand fra den uansvarlige politikken som føres. Penger og kortsiktige næringsinteresser er det eneste språket Bolsonaro forstår. I stedet valgte den norske regjeringen i fjor å gjøre det motsatte: de belønnet Brasil med å forhandle fram en handelsavtale mens Amazonas stod i flammer. Det fikk urfolk til å reagere. Selv om handelsavtalen er forhandlet fram, er den ikke formelt godkjent. Dermed er det fremdeles mulig å si nei til avtalen, og kreve at Brasil først må få kontroll på regnskogsødeleggelsen og ivareta urfolks rettigheter.

Dette krever vi av regjeringen:

Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur inntil: 

Når du skriver under støtter du kravene våre, som vi kommer til å levere til regjeringen på nyåret. Målet er å nå 15 000 underskrifter.

Jo flere vi er, desto mer kan vi påvirke politikerne. Stå sammen med oss for regnskogen og urfolk. Skriv under nå!

1 Konkret innebærer dette at årlig avskoging ligger under det referansenivået som ville utløse utbetaling til Brasil gjennom den norske Klima- og Skogsatsingen. Brasil får betalt for reduserte klimautslipp dersom avskogingen i Amazonas i ett år er lavere enn gjennomsnittet av tidligere avskoging basert på en tiårs-periode. Det er dette gjennomsnittet som kalles referansenivå. I avtalen mellom Norge og Brasil blir nivået justert hvert femte år. I 2016 ble referansenivået satt til 8141 km2 per år (kilde). Normalt vil dette nivået oppdateres i 2020 og er ventet å ligge lavere enn nåværende nivå.

2 Avtalen inneholder blant annet forpliktelser om bekjempelse av ulovlig hogst og ivaretakelse av urfolks rettigheter, samt gjennomføring Parisavtalens klimamål (kilde)