Takk for 2023! Se noen av årets Greenpeace-aksjoner og andre aktiviteter i året som har gått i denne videoen.

Vi kan glede oss over flere gode nyheter for klima og miljø i året som gikk. Les om åtte grønne seire fra 2023 her. Takk til dere som har støttet arbeidet vårt, signert underskriftskampanjer og bidratt på andre måter til grønne framskritt!

1. Verdens land enige om en global havavtale

Etter årevis med forhandlinger, utsettelser, nye runder med forhandlinger og press fra Greenpeace og våre allierte ble FN-landene enige om en avtale som skal beskytte verdenshavene. Greenpeace har jobbet for en havavtale i nesten to tiår, og var til stede i New York for å legge press på politikerne til siste sekund av forhandlingene. Nå arbeider vi for at løftene omsettes til vern av våre fantastiske havområder, så sårbare økosystemer og enestående arter kan trives.

2. Danmark stopper skittent oljevann fra Norge

Amanda Louise Helle og Cinta Hondsmark om bord på Greenpeace-seilbåten Tanker Tracker, som stoppet et kjemikalietankskip på Mongstad i 69 timer sommeren 2023.
Amanda Louise Helle og Cinta Hondsmark var to av fire aktivister som stoppet et kjemikalietankskip på Mongstad i 69 timer sommeren 2023. © Greenpeace

Etter lokal motstand og langvarige Greenpeace-aksjoner på Mongstad og i Danmark, slipper danske Agersø sund nå skittent oljevann fra Equinor og norsk oljeindustri.⁣⁣

Den danske Miljøstyrelsen har varslet at Danmark i to konkrete tilfeller stanser importen av norsk oljevann, et avfallsprodukt fra oljeproduksjon. Forhåpentligvis er dette begynnelsen på slutten for oljeindustriens forurensning av danske havområder.

LES OGSÅ: Gode nyheter for verdens klima og miljø i 2024

3. Europaparlamentet har stemt ja til viktig naturlov

Et knapt flertall i Europaparlamentet har stemt ja til den viktigste naturloven på flere tiår. Den endelige lovteksten skal forhandles ferdig, men med den i verktøykassa kan vi holde regjeringer ansvarlige for å beskytte truet natur. Nå jobber Greenpeace for at loven blir så effektiv som mulig for å beskytte Europas truede arter.

4. Ingen oljeleting i regnskogen i Kongo

Fjellgorilla i nasjonalparken i Kongo
En rundt ett år gammel fjellgorilla i Virunga nasjonalpark i Den demokratiske republikken Kongo.

Regjeringen i Den demokratiske republikken Kongo har for tredje gang mislyktes i å selge olje- og gassfelter i regnskogen. Auksjonen av 30 olje- og gassfelter er en trussel mot både lokalsamfunn og det biologiske mangfoldet i Kongobassenget, som er verdens nest største regnskog og et enormt viktig karbonlager. Nå gleder vi oss over at vi igjen har greid å utsette salget og beskytte regnskogen i Kongo.

5. Gode nyheter for klimaaktivisme

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) mener i en ny dom at russiske myndigheter vilkårlig anholdt 28 Greenpeace-aktivister og krenket ytringsfriheten deres under en aksjon mot oljeproduksjon i Arktiske områder i 2013. Med dommen sender EMD et tydelig signal til europeiske land om folks rett til å protestere.

LES OGSÅ: 16 gode nyheter for klima og miljø i 2023

6. Hyundai forplikter seg til å hjelpe til med å stoppe ulovlig gruvedrift i Amazonas 

Storselskapet Hyundai lover at de vil forhindre at gravemaskinene deres brukes i ulovlig praksis. Det skjer etter at Greenpeace offentliggjorde en rapport som avslører at de som bedriver ulovlig gruvedrift i urfolksområder i Amazonas foretrekker maskiner fra Hyundai.

7. Gigantisk oljeutslipp forhindret i Jemen

Tankskipet FSO Safer  og bergingsfartøyet Ndeavor utenfor kysten av Jemen.
Tankskipet FSO Safer og bergingsfartøyet Ndeavor utenfor kysten av Jemen. © Greenpeace / Planet Labs PBC 2023

Etter mer enn åtte års iherdig arbeid har FN, i samarbeid med Greenpeace og flere andre miljøorganisasjoner, lyktes i å fjerne og frakte mer enn én million fat olje fra det forlatte tankskipet FSO Safer, som lenge har rustet utenfor kysten av Jemen. Dermed har en potensiell humanitær og økologisk katastrofe blitt avverget.

FSO Safer har fungert som et flytende oljelager siden 1988. Det gigantiske oljeskipet er ikke vedlikeholdt siden 2015, og ifølge FN har det vært stor fare for at fartøyet skulle eksplodere eller begynne å lekke.

8. Viktig seier for urfolk og regnskog 

Brasils høyesterett har stemt imot et smutthull i lovverket som vil sette en sluttdato for urfolks rett til forfedrenes land.

LES MER: Se flere gode nyheter for klima og miljø her.

Vil du se flere gode nyheter for klima og miljø i 2024?

Greenpeace er en uavhengig miljøorganisasjon. Vi mottar av prinsipp ikke støtte fra myndigheter, næringsliv eller politiske partier – arbeidet vårt er finansiert av engasjerte enkeltpersoner som deg. Sammen kan vi vinne flere grønne seire!

Fram mot 2030 jobber vi for at:

  • Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
  • Globale klimagassutslipp er halvert
  • Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
  • Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset, og en strategi for å få slutt på bruken av fossile brensler er iverksatt
  • Helse og natur prioriteres over profitt

Stå sammen med oss for å beskytte verdens klima og miljø, hav og skoger – støtt arbeidet vårt gjennom å bli månedlig giver eller gi et enkeltbidrag:

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med