Hjelp oss å beskytte regnskogen i Amazonas

Mens Amazonas forsvinner i et lynraskt tempo, er Norge i ferd med å inngå en handelsavtale med Brasil for å øke handelen med landet, på bekostning av regnskog, dyr og urfolk. Stå sammen med oss og krev at handelsavtalen stoppes inntil avskogingen er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres.
Har skrevet under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Velg regnskog framfor mer handel

Underskriftene skal overleveres til regjeringen i juni.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Jo flere vi er som engasjerer oss for Amazonas og legger press på selskaper og myndigheter, desto enklere er det å skape endring.

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Bli med som fast giver

Denne kampanjen er finansiert av vanlige mennesker som deg. Greenpeace tar av prinsipp ikke imot imot støtte fra selskaper eller myndigheter. Kun takket være mennesker som deg kan vi fortsette arbeidet for Amazonas og verdens skoger.


Handelsavtalen vil eskalere brannene og avskogingen – og må stoppes

Siden 2000 er 8 prosent av Amazonas blitt hogd, brent og ryddet. Det tilsvarer et område større enn Spania.

Avskogingen økte kraftig etter at Bolsonaro ble president i 2019. Regjeringen i Brasil fører en politikk som tillater at enorme mengder regnskog ødelegges og brennes for å rydde plass til mer industrielt landbruk.

Mens Amazonas forsvinner i et lynraskt tempo, er Norge i ferd med å inngå en handelsavtale med Brasil for å øke handelen med landet.

Vi krever at avtalen stoppes inntil avskogingen er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres. Vi kommer til å overlevere oppropet til regjeringen våren 2021. Hjelp oss å beskytte regnskogen:

Hvorfor avskoges regnskogen?

Det er ikke tilfeldig at avskogingen øker, brannene blir verre og verre, og at urfolks liv og levemåte trues. President Bolsonaro og regjeringen hans vil tjene mest mulig penger på industrielt landbruk, gruvedrift og hogst i regnskogen. 

Bolsonaro undergraver bevisst institusjoner og ordninger som skal beskytte regnskogen, og oppfordrer til enda mer industriell aktivitet. Blant annet har han i praksis lagt ned Amazonasfondet som Norge har gitt mer enn 8 milliarder kroner til. 

Det har enorme konsekvenser for urfolk og det unike dyrelivet i Amazonas – men også for hele planeten vår. Amazonas er i ferd med å nå et vippepunkt der regnskogen ikke lenger kan produsere nok nedbør, og dermed går mot å bli et savannelandskap. Mister vi Amazonas taper vi kampen mot klimakrisen.

Filmen over viser hvordan regnskogen brennes ned for kortsiktig gevinst. Hvis vi ikke handler raskt, risikerer vi at urfolk og dyr som jaguaren mister hjemmet sitt, og at vi taper kampen mot klimaendringene.

Hvorfor er handelsavtalen dårlig nytt for Amazonas?

Handelsavtalen er ment å øke handelen mellom landene i de to blokkene. Det er blant annet ventet at vi kan selge mer oppdrettslaks (fôret på soya som raserer regnskog i Brasil). Fagmiljøer har advart mot avtalen.

Forskere fra CICERO har advart mot at handelsavtalen kan undergrave Norges regnskogsatsing i Brasil, mens økonomiprofessor Bård Harstad ved Universitetet i Oslo har pekt på at avskoging typisk har økt som følge av regionale handelsavtaler. og at avtalen bør utformes bedre, slik at den ikke øker avskogingen. Her kan du lese mer om hvorfor handelsavtalen er dårlig nytt for Amazonas.

Dette krever vi av regjeringen:

Norge kan IKKE godkjenne avtalen når regjeringen i Brasil bevisst har ført en politikk som setter industrielt landbruk og gruveinteresser over regnskog og urfolk. Det er helt feil signal å sende.

Norge må legge press på Brasil og ta avstand fra den uansvarlige politikken som føres. Penger og kortsiktige næringsinteresser er det eneste språket Bolsonaro forstår. Selv om handelsavtalen er forhandlet fram, er den ikke formelt godkjent. Dermed er det fremdeles mulig å si nei til avtalen, og kreve at Brasil først må få kontroll på regnskogsødeleggelsen og ivareta urfolks rettigheter.

Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen mellom EFTA og Mercosur inntil: 

Når du skriver under støtter du kravene våre, som vi kommer til å levere til regjeringen. Målet er å nå 25 000 underskrifter.

Jo flere vi er, desto mer kan vi påvirke politikerne. Stå sammen med oss for regnskogen og urfolk. Skriv under nå!

1 Konkret innebærer dette at årlig avskoging ligger under det referansenivået som ville utløse utbetaling til Brasil gjennom den norske Klima- og Skogsatsingen. Brasil får betalt for reduserte klimautslipp dersom avskogingen i Amazonas i ett år er lavere enn gjennomsnittet av tidligere avskoging basert på en tiårs-periode. Det er dette gjennomsnittet som kalles referansenivå. I avtalen mellom Norge og Brasil blir nivået justert hvert femte år. I 2016 ble referansenivået satt til 8141 km2 per år (kilde). Normalt vil dette nivået oppdateres i 2020 og er ventet å ligge lavere enn nåværende nivå.

2 Avtalen inneholder blant annet forpliktelser om bekjempelse av ulovlig hogst og ivaretakelse av urfolks rettigheter, samt gjennomføring Parisavtalens klimamål (kilde)