2329595 har skrevet under

Vi fortsetter kampen for verdens største marine verneområde i Antarktis
Men farene mot havet vokser seg stadig større: De 8-20 millioner tonnene plast som havner i havet hver år, overfiske som utrydder livsviktige økosystemer, oljeplattformer og dypvannsboring.

Til tross for dette er mindre enn 1 prosent av internasjonalt vann vernet. Dette kan du være med å endre.

Forskningen har kommet fram til at vi må beskytte minst 30 prosent av jordas hav, og det må skje senest 2030.

Nå pågår det forhandlinger i FN om å etablere en global hav-avtale. Vi har nå sjansen til å skape et globalt nettverk av marine verneområder som beskytter de aller mest sårbare og viktigste delene av havet mot ødeleggende industrier. Havene må vernes og trenger vår hjelp NÅ.

Gjør stemmen din hørt i dag gjennom å skrive under her. Legg press på politikerne våre og FN: Be dem om å skape en så sterk global avtale som mulig og verne minst 30 prosent av verdenshavene!

Nederst på kloden finner vi Antarktis, hjemmet til et rikt dyreliv. Havområdene rundt det isdekte kontinentet gir mat og ly til fantastiske skapninger som sel, hval, spekkhoggere, og pingviner.

Men klimaendringene, kombinert med et voksende industrielt fiske, truer dette urørte området og dets spektakulære dyreliv.

Vi ble derfor veldig skuffet over at Norge ikke støttet et forslag om å opprette verdens største marine verneområde i Weddellhaveti oktober 2018. Sammen med Kina og Russland gikk Norge imot verneforslaget da det ble behandlet i den antarktiske havkommisjonen.

Norge misbrukte med dette sjansen til å beskytte havet, som i møte med oppvarming, havforsuring, overfiske, forurensning og andre trusler, desperat trenger vern.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter. Vi vil fortsette arbeidet med å opprette verdens største marine verneområde i Antarktis når det skal opp til diskusjon igjen neste år. Vi vil også legge press på den norske regjeringen for å få Norge til å støtte kravet om en sterk internasjonal hav-avtale i regi av FN.

Nyheter