Visste du, att varannan sekund förlorar vi globalt ett skogsområde lika stort som en fotbollsplan? 
Denna enorma förödelse är kopplad till produkter som kött, mejeriprodukter, palmolja, papper, kaffe och choklad – varor som sen konsumeras av oss i Sverige och Europa.

Just nu förhandlar vår landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på uppdrag av Sverige, tillsammans med andra europeiska ministrar, om en ny EU-lag som kan skydda dyrbara skogsområden och värdefulla ekosystem världen över.

Den här EU-lagen kan stoppa produkter kopplade till ödeläggelse av värdefull natur från att hamna på varuhyllor i svenska butiker, och resten av Europa. Men lagförslaget, så som det är utformat nu, är fullt av kryphål – hjälp oss ändra på det!

Ömtåliga ekosystem, som savanner och våtmarker, lämnas utanför den föreslagna lagen, vilket gör att miljontals djur även fortsättningsvis riskerar trängas undan eller dö i bränder som anläggs för att frigöra mark för produktion. Skogarna som har varit hem till otaliga djur och växtarter fortsätter att försvinna.  En miljon arter står redan inför utrotning, deras livsmiljöer måste skyddas annars kommer de att gå förlorade för alltid.

Även urfolks rättigheter och möjlighet till överlevnad hotas akut när livsviktiga renbetesmarker blir kalhyggen, och bränder anläggs för att göra plats åt jordbruk och plantager – både här i Sverige och andra delar av världen.

Höj din röst för världens skogar, biologisk mångfald och urfolk!

Sveriges landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg, har just nu en unik möjlighet att tillsammans med sina kollegor i EU få igenom en stark EU-lag – så att vi i framtiden kan handla i vetskap om att de produkter vi köper inte är kopplade till skogsskövling och ödeläggelse av värdefulla naturområden. Tyvärr är det allvarliga hål i lagförslaget. Var med och klargör för Anna-Caren Sätherberg att du önskar att hon arbetar för att fylla hålen och säkrar att varor i svenska butiker, och resten av EU, är fria från naturförstörelse.
Har skrivit under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Var med oss och kräv att den nya EU-lagen:

  • Omfattar alla produkter som orsakar skogs- och naturskövling
  • Skyddar alla värdefulla ekosystem – skogar, savanner, våtmarker m.fl.
  • Tydligt definierar skogsförstörelse och hållbart skogsbruk
  • Säkrar urfolks och lokala samhällens rättigheter
  • Säkrar att inga länder undantas från lagen
  • Stoppar finanssektorn från att investera i skogs- och naturförstörelse

Då du skriver under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Över en miljon människor engagerade sig i att få fram ett lagförslag på EU-nivå för att motverka global skogsskövling, och vi lyckades – tillsammans kan vi jobba för att den här lagen blir utan kryphål, tack för att du är med oss!

Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

3. Bli givare

Greenpeace är en oberoende organisation som enbart kan verka för vår planet tack vare gåvor från privatpersoner. Vill du vara med och bli en del av Greenpeace?

Naturskydd – vårt bästa försvar mot klimatkrisen

Världens skogar och naturområden stoppar enorma mängder koldioxid från att hamna i atmosfären och spelar därför en avgörande roll när det kommer till att bekämpa klimatkrisen. Skogarna är vårt bästa hopp för att nå klimatmålen och minska utsläppen. Att skydda våra existerande ekosystem är alltså både den enklaste, billigaste och mest effektiva lösningen mot klimatkrisen. 

Om vi inte skyddar skog och natur kommer den värld vi lämnar till våra barn och barnbarn att vara betydligt fattigare. En värld där enastående arter bara är ett minne blott. Och vi ger de en osäker framtid, där klimatförändringar kommer ske utom kontroll.

EU-lag för att motverka global skogsskövling

Genom att importera och exportera varor, från skövlade skogsområden, bidrar Sverige och Europa till den globala ödeläggelsen av skog och natur, och förlust av biologisk mångfald. Den 17 november 2021 publicerade EU-kommissionen ett lagförslag för att minska EU:s bidrag till global avskogning och skogsförstörelse.

Lagförslaget kom efter stort tryck från EU-parlamentet, miljöorganisationer och människor runt om i Europa som gick samman för skogen och krävde en ny lag för att stoppa produkter från natur- och skogsskövling att säljas i EU – då de deltog i kampanjen #TogetherForForests i slutet på 2020.

Du kanske minns kampanjen Together For Forests? Där vi tillsammans med över 100 andra mijöorganisationer uppmanade europeiska medborgare att skicka in förslag på en konkret EU-lag som stoppar produkter kopplade till skogsskövling från att säljas inom EU. Med över en miljon ansökningar från medborgare runt om i Europa ligger nu lagförslaget för förhandling.

Nu måste våra politiker leva upp till sina löften

Även om detta var ett rekordstort deltagande, lyssnar många politiker fortfarande mer till företag än medborgare, och sätter ekonomiska intressen framför vår planet. Ömtåliga ekosystem, som savanner och våtmarker utelämnas ur lagförslaget vilket gör att miljontals djur fortsatt riskerar trängas undan eller dö i bränder som anläggs för att frigöra mark för produktion. Skogar, även de svenska naturskogarna, som har varit hem till otaliga djur och växtarter fortsätter att försvinna i rasande fart. Mänskliga rättigheter är heller inte tillräckligt skyddade av det nuvarande lagförslaget. Men nu har vi chans att ändra på det. 

Använd din röst för att se till så att den här lagen får den effekt vår planet behöver – ett verkligt skydd av skog, natur, människor och djur.

Förhandlingar och omröstningar för att diskutera det aktuella förslaget pågår under hösten 2022. Med din signatur kommer vi att ta din röst till mötet och kräva en stark lag. DIN röst behövs!