December 2022: EU-lag på plats som kan skydda världens skogar

Den här namninsamlingen var del av den globala kampanjen #Together4Forests, där vi och över 100 andra mijöorganisationer uppmanade europeiska medborgare att skicka in förslag på en konkret EU-lag som stoppar produkter kopplade till skogsskövling från att säljas inom EU. Med över en miljon ansökningar från medborgare runt om i Europa gick lagförslaget till förhandling, och i december 2022 kom lagen äntligen på plats.

Det här är historisk seger för världens skogar: Genom den här nya EU-lagen kommer nu företag äntligen hållas ansvariga för att de produkter som de importerar och säljer inom EU inte bidrar till skogsskövling. Nu arbetar vi vidare för att lagen ska skärpas och även omfatta andra viktiga naturområden som savannskogen Cerrado och våtmarksområdet Pantanal. Stort tack till alla som höjt sin röst med oss!

Vill du läsa om fler gröna segrar under 2022? Kolla in artikeln nedan:


2021-2022 Together4Forests:

Visste du, att varannan sekund förlorar vi globalt ett skogsområde lika stort som en fotbollsplan? 
Denna enorma förödelse är kopplad till produkter som kött, mejeriprodukter, palmolja, papper, kaffe och choklad – varor som sen konsumeras av oss i Sverige och Europa.

Just nu förhandlar vår landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på uppdrag av Sverige, tillsammans med andra europeiska ministrar, om en ny EU-lag som kan skydda dyrbara skogsområden och värdefulla ekosystem världen över.

Den här EU-lagen kan stoppa produkter kopplade till ödeläggelse av värdefull natur från att hamna på varuhyllor i svenska butiker, och resten av Europa. Men lagförslaget, så som det är utformat nu, är fullt av kryphål – hjälp oss ändra på det!

Ömtåliga ekosystem, som savanner och våtmarker, lämnas utanför den föreslagna lagen, vilket gör att miljontals djur även fortsättningsvis riskerar trängas undan eller dö i bränder som anläggs för att frigöra mark för produktion. Skogarna som har varit hem till otaliga djur och växtarter fortsätter att försvinna.  En miljon arter står redan inför utrotning, deras livsmiljöer måste skyddas annars kommer de att gå förlorade för alltid.

Även urfolks rättigheter och möjlighet till överlevnad hotas akut när livsviktiga renbetesmarker blir kalhyggen, och bränder anläggs för att göra plats åt jordbruk och plantager – både här i Sverige och andra delar av världen.

Naturskydd – vårt bästa försvar mot klimatkrisen

Världens skogar och naturområden stoppar enorma mängder koldioxid från att hamna i atmosfären och spelar därför en avgörande roll när det kommer till att bekämpa klimatkrisen. Skogarna är vårt bästa hopp för att nå klimatmålen och minska utsläppen. Att skydda våra existerande ekosystem är alltså både den enklaste, billigaste och mest effektiva lösningen mot klimatkrisen. 

Om vi inte skyddar skog och natur kommer den värld vi lämnar till våra barn och barnbarn att vara betydligt fattigare. En värld där enastående arter bara är ett minne blott. Och vi ger de en osäker framtid, där klimatförändringar kommer ske utom kontroll.

EU-lag för att motverka global skogsskövling

Genom att importera och exportera varor, från skövlade skogsområden, bidrar Sverige och Europa till den globala ödeläggelsen av skog och natur, och förlust av biologisk mångfald. Den 17 november 2021 publicerade EU-kommissionen ett lagförslag för att minska EU:s bidrag till global avskogning och skogsförstörelse.

Lagförslaget kom efter stort tryck från EU-parlamentet, miljöorganisationer och människor runt om i Europa som gick samman för skogen och krävde en ny lag för att stoppa produkter från natur- och skogsskövling att säljas i EU – då de deltog i kampanjen #TogetherForForests i slutet på 2020.

Du kanske minns kampanjen Together For Forests? Där vi tillsammans med över 100 andra mijöorganisationer uppmanade europeiska medborgare att skicka in förslag på en konkret EU-lag som stoppar produkter kopplade till skogsskövling från att säljas inom EU. Med över en miljon ansökningar från medborgare runt om i Europa ligger nu lagförslaget för förhandling.

Nu måste våra politiker leva upp till sina löften

Även om detta var ett rekordstort deltagande, lyssnar många politiker fortfarande mer till företag än medborgare, och sätter ekonomiska intressen framför vår planet. Ömtåliga ekosystem, som savanner och våtmarker utelämnas ur lagförslaget vilket gör att miljontals djur fortsatt riskerar trängas undan eller dö i bränder som anläggs för att frigöra mark för produktion. Skogar, även de svenska naturskogarna, som har varit hem till otaliga djur och växtarter fortsätter att försvinna i rasande fart. Mänskliga rättigheter är heller inte tillräckligt skyddade av det nuvarande lagförslaget. Men nu har vi chans att ändra på det. 

Använd din röst för att se till så att den här lagen får den effekt vår planet behöver – ett verkligt skydd av skog, natur, människor och djur.

Förhandlingar och omröstningar för att diskutera det aktuella förslaget pågår under hösten 2022. Med din signatur kommer vi att ta din röst till mötet och kräva en stark lag. DIN röst behövs!