Skyddade skogar, stoppade oljetankers och fossilreklamförbud! Här kan du läsa mer om viktiga segrar i arbetet för en grönare, mer rättvis och fredligare värld under 2022. Segrar som dessa är bara möjligt tack vare stödet från våra lojala givare och supportrar. Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt!


Minskad skogsskövling i våra svenska skogar

Det här är en enorm seger för våra svenska skogar, som delvis är tack vare stödet och engagemanget från våra givare och supporters. Under hösten 2021 bad vi om hjälp för att stoppa förstörelsen av de svenska skogarna. I juni 2022 meddelade Sveaskog att man kommer att minska avverkningarna i det statliga bolagets skogar! Greenpeace driver sedan en tid tillbaka en kampanj för att få den statliga skogsjätten som förvaltar våra svenska skogar att anta en ny inriktning mot ett mer skonsamt skogsbruk, där ekosystem och människor värderas högre än kortsiktiga vinster. Då hotet mot våra svenska skogar ökar, kommer vi under 2023 växla upp arbetet med att avslöja den svenska skogsindustrins greenwashing och myten om klimatneutralt biobränsle samt jobba för att skydda våra sista svenska naturskogar.


A grey seal is seen in the North Sea’s Dogger Bank.

Bottentrålning förbjuds i Storbritannien

Bottentrålning är nu förbjuden vid Dogger bank i Nordsjön och tre andra skyddade områden i brittiska vatten. Denna seger är det direkta resultatet av Greenpeaces kampanjarbete. En av våra fredliga aktioner vid Dogger bank under 2020 fick mycket publicitet och tvingade den brittiska regeringen att ta våra krav på allvar.


Stor seger för svensk och dansk havsmiljö i Kattegatt

2009 placerade Greenpeace ut över 200 granitblock på havsbotten runt utsjöbankerna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt för att förhindra bottentrålning. Sedan dess har vi arbetat för att skydda de känsliga ekosystemet och i somras nåddes vi av de goda nyheterna: det råder nu ett totalt förbud mot bottentrålning i de skyddade områdena! Detta är ett av Europas starkaste skydd av ett marint område och en seger för livet i Kattegatt.

Läs mer om hur Greenpeace aktion (som genomfördes för 13 år sedan!) bidrog till denna seger i Kattegatt:

https://www.greenpeace.org/sweden/nyheter/52429/starkare-havsskydd-i-kattegatt/

Fredliga protester mot rysk olja, gas och kol

Under 2022 protesterade Greenpeace-aktivister mot fossila bränslen – som inte bara förvärrar klimatkrisen utan också finansierar Putins krig. I början av året placerade sig aktivister i kajaker och gummibåtar mellan två tankfartyg för att hindra dem från att leverera 100 000 ton rysk olja på kusten utanför Danmark. I september var aktivister från Greenpeace även på plats i Nynäshamn och stoppade inflödet av rysk fossilgas till Sverige. Klättrare i avlastningskranarna på fossilgasterminalen, kajaker i vattnet vid hamnen och Greenpeace segelfartyg Witness lyckades att få fartyget Coral Energy att vända om och sätta kurs ut på Östersjön igen.

Den 5:e december trädde EU:s oljeembargo mot Ryssland till slut i kraft.


Stopp för Shells seismiska sprängningar i Sydafrika

I september 2022 beordrade högsta domstolen i staden Makhanda (också känd som Grahamstown) i Sydafrika Shell att omedelbart avbryta sina seismiska sprängningar längs Sydafrikas vilda kust. Det är en oerhört viktig seger för de områden och djurlivet som drabbats av Shells seismiska tester i jakt på ny olja, och ger hopp om att det går att vinna stora segrar för naturen, även när vi ställs mot jätteföretag som Shell!


Historiskt FN-avtal mot plastföroreningar

Vi har vunnit det första, avgörande steget i processen för ett plastavtal i FN! Världens regeringar har enats om att arbeta fram ett juridiskt bindande globalt avtal som kommer att ta hänsyn till plastens hela livscykel: från produktion till avfall. Greenpeace har länge arbetat för att skydda naturen från plastföroreningar och stävja plastkrisen, och miljontals namnunderskrifter har samlats in världen över för att pressa regeringar som deltar i förhandlingarna om plastavtalet. Vi fokuserar nu på att se till att det slutliga avtalet blir så ambitiöst som möjligt.


Activists from Greenpeace Nordic stage a protest at the Equinor Garden Party in Norway, to call for a stop to Wisting, planned to be the world’s most northerly oilfield.

Världens nordligaste oljefält Wisting stoppas

Efter starka påtryckningar och protester från Greenpeace och andra aktörer inom miljörörelsen, meddelade Equinor i november att de stoppar planerna att bygga Wisting, som skulle ha blivit världens nordligaste oljefält. Betydelsen av den här segern är stor för klimatet och naturen: cirka 200 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar fyra gånger Norges årliga utsläpp, stannar på havsbotten. Det myllrande livet och den rika biologiska mångfalden i iskants-zonen lämnas i fred, och riskerar inte att täckas av oljeutsläpp. Vi kommer fortsätta hålla ett öga på Equinor och se till att Wisting blir en bestående seger.


Ny EU-lag kan skydda världens skogar

Du kanske minns kampanjen Together For Forests? Där vi tillsammans med över 100 andra mijöorganisationer uppmanade europeiska medborgare att skicka in förslag på en konkret EU-lag som stoppar produkter kopplade till skogsskövling från att säljas inom EU. Med över en miljon ansökningar från medborgare runt om i Europa gick lagförslaget till förhandling, och i december 2022 kom lagen äntligen på plats. Det här är historisk seger för världens skogar: Genom den här nya EU-lagen kommer nu företag äntligen hållas ansvariga för att de produkter som de importerar och säljer inom EU inte bidrar till skogsskövling. Nu arbetar vi vidare för att lagen ska skärpas och även omfatta andra viktiga naturområden såsom savannskogen Cerrado och våtmarksområdet Pantanal.


Stockholms stad inför fossilreklamförbud

Greenpeace har under flera år drivit frågan om ett fossilreklamförbud liknande det som redan finns för t.ex. cigarettreklam på såväl europeisk nivå som i olika städer. Stockholms stad utreder nu, i syfte att införa, ett förbud mot fossilreklam på reklamtavlor, och sällar sig därmed till ett snabbt växande antal städer i världen som inför begränsningar för reklam kring oljebolag, flygbolag och fossilbilar. Påverkansarbetet kring fossilreklamförbudet i Stockholm har till stor del gjorts av Greenpeace volontärer i Stockholms-gruppen som haft Greenpeace tusentals supporters i ryggen.


FN enas: 30% av världens land och hav ska skyddas

I slutet på december 2022 kunde vi glädjas åt att det nu är officiellt att 30 procent av världens land och hav måste skyddas till 2030! FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) avslutades med att världens länder enades om mål för att bevara den biologiska mångfalden samt erkänner urfolks roll och rättigheter för att bevara naturen. Samtidigt ser vi att COP15 inte har lyckats leverera tillräckliga ambitioner, verktyg eller finansiering, vilket krävs om vi verkligen ska stoppa massutrotningen. Det räcker inte att enbart sätta upp mål; det behövs även en tydlig plan för genomförandet. Greenpeace kommer att arbeta för att världens ledare håller det löfte de har gett till naturen, och sätta press på våra beslutsfattare att öka insatserna för att skydda naturen världen över.