Quiz: Vad vet du om våra hav och de fantastiska varelser som lever där?

Vi brukar kalla jorden för vår blå planet, eftersom haven täcker hela 70 procent av dess yta. Men trots att haven utgör en så stor del vårt hem – så vet vi idag mer om månen än om våra havsdjup.
Här är 7 frågor för att testa dina havskunskaper – hur bra koll har du?