Oljejätten Shell stämmer Greenpeace på miljonbelopp för fredliga protester. Nu försöker Shell stoppa oss från att avslöja deras roll i att driva på klimatkrisen när vi ska försvara oss i rätten.

Shell vill utesluta viktigt bevismaterial från Greenpeace försvar gällande rollen oljebolaget spelat i att elda på klimatkrisen. De vet att deras smutsiga historia är oförsvarbar och det är just därför de inte vill att bevisen ska läggas fram i rätten.

Så vad står i dokumenten med bevis som Shell försöker stoppa?

Bevismaterialet är ett komplext juridiskt dokument. Men de viktigaste punkterna är enkla att förstå:

  1. Fossila bränslen driver på klimatkrisen. Klimatkrisen hotar allt liv på planeten och fossila bränslen är Shells primära produkt. De är också den största källan till utsläpp av växthusgaser och det är bortom tvivel att Shell bidragit till att orsaka klimatkrisen. Förändringar i klimatet innebär att extremväder sker mer frekvent och blir mer intensiva. De driver på översvämningar, stormar, tropiska cykloner, tyfoner, stigningar av havsvattennivåer, skogsbränder, vattenbrist, ökade luftföroreningar och förlust av biologisk mångfald. 
  1. Shell har vetat om detta i över fyra decennier. Redan 1981 beställde Shell rapporten “Greenhouse gas effect” från Climate Research Unit vid East Anglia-universitet. Arbetet fortsatte fram till 90-talet och en broschyr utgiven av Shell 1998 med titeln “Klimatförändringar, vad tänker och gör Shell åt det”, erkänner företagets ansvar och att Shell måste göra sin del genom att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser.
  1. Shell förvärrar medvetet situationen genom att utöka sin fossila verksamhet ochsänkte nyligen sina ambitioner för utsläppsminskningar. I en uppdatering av sin strategi siktar bolagsledningen på att minska utsläppen med mellan 15 och 20 procent till 2030, jämfört med 2016 års nivå. Tidigare var målet 20 procent. Shell vill utforska och öppna upp för borrningar av ny olja och gas trots att forskare säger att detta är oförenligt med Parisavtalets mål på 1,5 grader. Företaget spenderade 1,7 miljarder dollar (över 18 miljarder kronor) på att utvinna ny olja och gas, samtidigt som man skar ner på satsningar på förnybar energi.
  1. Shell har medvetet vilselett allmänheten om företagets koldioxidsänkande aktiviteter. Shell själva uppger att deras aktiviteter och planer är kompatibla med att tackla klimatkrisen. Företaget har brutit mot branschpraxis i bland annat Storbritannien och Nederländerna genom att annonsera att företaget är mer involverad i koldioxidsänkande aktiviteter än vad man verkligen varit. 

Länk till dokumentet med den juridiska bevisen som Shell försöker stoppa hittar du här.

Så tidigt som 1981 har Shell alltså varit fullt medvetna om att deras verksamhet eldar på klimatkrisen som förstör människors liv. Och trots detta öppnar man upp för nya borrningar efter olja och gas – det var orsaken till Greenpeace fredliga protest vid Shells oljeplattform 2023 som föranledde stämningen. 

Greenpeacekommer inte sluta kämpa mot Shell och resten avfossilindustrin förrän de slutar borra och börjar betala för den brinnande klimatkrisen de har medverkat till. Vad som än händer i rätten om ett par veckor, så kommer Shell inte att stoppa oss. Vi har vunnit mot dem förut, och vi måste göra det igen – det är för mycket som står på spel.

Vill du stå upp med oss mot Shell och bidra till en renare, grönare framtid för oss alla? Swisha valfritt bidrag här. Stort tack för ditt stöd!