Det är ingen hemlighet att jag älskar skogen, en riktig skog är full av liv och det finns alltid något fantastiskt att se, antingen i landskapet eller via en lupp. Men det finns allt färre skogar av intresse. Täta, mörka planterade monokulturer breder ut sig. För en snabb djupdykning i svensk skog missa inte denna fantastiska dokumentär som vi hjälpt till att producera för att få bra fakta om hur kalhyggen skadar våra skogslevande arter, hur lite skog vi skyddar och hur viktigt det är att förändra sättet vi brukar den på.

Kalhygge – en mer sann bild av Sveriges ohållbara skogsbruk.

När regeringen och skogsstyrelsen planerat ett möte för alla EU:s skogsdirektörer 15-17 maj i Skellefteå presenterar de en kavalkad av greenwash och lögner om skogen. Större delen av mötet kommer att vara propaganda för det ohållbara skogsbruk Sverige håller på med. Istället för att driva på EU:s arbete för att restaurera natur och lagra mer kol i marken för att snabbt minska halten i atmosfären så bekämpar Sverige utvecklingen. Delegaterna kommer istället få lyssna till skogsstyrelsen och regeringen när de sprider myter om att allt är bra i skogen, och de kommer besöka särskilt utvalda skogar som är specialgjorda för besök.

Men de kommer få konkurrens! Greenpeace och många andra arrangerar demonstrationer, möten och kommer att presentera verkligheten som den är. Det vill säga att Sverige har dålig status på våra skogar. Vi har kalhuggit mer än 60% av våra skogar de sista 60 åren, där 80% blir kortlivade produkter. Avverkningarna är det största hotet mot skogslevande arter och vi tillåter större kalhyggen än några andra EU-länder. Många av de inbjudna gästerna är själva från industrin eller vill gynna sin industri före natur, men vi hoppas att till och med de ska bli förvånade av hur verkligheten ser ut i Sverige.

2009 lanserade Kd begreppet “verklighetens folk” om människor som levde andra liv och i en annan verklighet än vad eliten förespråkade. När Kd-ministern Peter Kullgren nu ska tala på mötet är det dags att Kd får smaka på sin egen medicin. Vi kommer där tillsammans med samer och annan lokalbefolkning berätta om verkligheten, hur dagens skogsbruk förstör för människor, natur och klimat. Inte den bild som sprids från massaindustrins styrelserum.

Håll utkik i våra sociala mediekanaler dessa datum, 15-17 maj för att se vad vi gör på plats! (Se länkarna till våra kanaler längst ner på sidan).

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig