Skydda svensk skog

Har skrivit under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

SKYDDA VÅR SKOG

Var med oss i kampen om att låta gammelskogarna stå kvar!

Då du skriver under våra krav går du även med på att hållas uppdaterad om vårt kampanjarbete. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Donera

Greenpeace är en oberoende organisation som enbart kan verka för vår planet tack vare gåvor från privatpersoner. Vill du vara med och bli en del av Greenpeace?


Den svenska skogen riskerar att bli ett ödelandskap

Sverige beskrivs ofta som ett skogsland – men den bilden stämmer inte längre. Faktum är att vi har väldigt lite gammal, riktig skog kvar. Sedan 50-talet har vi avverkat över 60 % av den svenska skogen och idag finns det bara spillror av orörd naturskog kvar. Det mesta som i dagligt tal kallas skog är numera faktiskt planterat. Våra sista gammelskogar, och arterna som är beroende av dem, kämpar idag för sin överlevnad.

Hur kommer det sig att det blivit såhär? Lyssna på vår podcast ”Systemskiftet” där skogsbruksexperten Leif Öster berättar mer.

Varför är det så viktigt att skydda svensk naturskog?

Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd – och avgörande för att vi ska kunna hantera klimatförändringarna. Om vi fortsätter exploatera och förstöra ekosystemen äventyrar vi vår framtid.

Myten om det “hållbara” svenska skogsbruket – greenwashing

Det svenska skogsbruket utgör ett hot mot klimatet och den biologisk mångfalden. Om vi ska nå våra klimat- och miljömål måste dagens kalhyggen och trädplantager stoppas. Det vill skogsindustrin blunda för och istället förmedla bilden av att skog är en oändlig resurs som vi bara kan fortsätta ta ifrån. Vi omvandlar idag våra skogar till engångsartiklar, förpackningar och bränslen och bokstavligen eldar upp vårt naturarv. 80 procent av det vi skövlar bränns upp och hamnar i atmosfären inom två år. I Sverige har de biogena utsläppen ökat så pass mycket att de nu i princip äter upp de fossila utsläppsminskningarna.

Statliga Sveaskog kalavverkar våra svenska skogar

Vi svenskar äger via kommuner och stat nästan en fjärdedel av all skog i landet. En del av dessa skogar förvaltas av olika myndigheter, men största delen av det som kallas “produktiv skogsmark” är i händerna på Sveaskog, vårt statliga skogsbolag, och Sveriges enskilt största skogsägare.

Staten ska förvalta folkets skog på ett sätt som ger störst fördelar för hela samhället, och vara vägledande för ett bra och hållbart skogsbruk. Skogen ska tillåtas existera för sin egen skull med biodiversitet, klimatnytta, samernas rättigheter och hållbarhet i centrum. Så är det inte. Istället drivs Sveaskog som vilken stor industri som helst, med ekonomisk vinst som främsta motivation, och storskaliga klimatutsläpp och förstörelse av biologisk mångfald som resultat. 

Precis som de flesta andra stora skogsbolag använder Sveaskog destruktiva metoder som lämnar gigantiska kalavverkade ytor efter sig som sedan planteras tätt med monokulturer, alltså rad efter rad med få, likåldrade arter.

Vad kan du göra för att skydda svensk skog?

Du kan vara med och se till så att regeringen tar sitt ansvar för att rädda våra skogar. Genom att skriva under är du med och kräver att regeringen ser till så att Sveaskogs destruktiva metoder, som ödelägger naturliga skogar med sällsynta hotade arter, och deras åsidosättande av samernas rättigheter, upphör – innan våra sista gammelskogar försvinner.

Tiden rinner ut för våra skogar – agera med oss!

Bakgrund: