Divers on the Greenpeace ship MY Arctic Sunrise documenting the stones underwater off the Sylter Aussenriff in the North Sea. The stones have been placed there in 2008 by Greenpeace to protect the marine sanctuary from destructive fishing and gravel extraction. Das Greenpeace Schiff MY Arctic Sunrise dokumentiert im Sylter Aussenriff Steine, die 2008 von Greenpeace versenkt wurden um das Meeresschutzgebiet vor zerstoererischer Fischerei und Sand- und Kiesabbau zu schuetzen.

Som ett resultat av att klimatkrisen blivit alltmer kännbar i människors vardag och makthavarna misslyckats att agera, har domstolarna fått en allt viktigare roll i klimatarbetet då de kan pressa fram snabbare och skarpare åtgärder. På tre år har antalet rättsfall som rör klimatet dubblerats internationellt. 


Här kan du läsa om några av de rättsfall som Greenpeace tillsammans med allierade har drivit. Det är tack våra engagerade givare som som vi kan fortsätta att ställa makthavare och oljejättarna till svars så att de inte kommer undan med att fatta kortsiktiga beslut på bekostnad av miljön och klimatet.

Seger i klimatprocess mot Shell

Det här är stort! I slutet av maj beslutade en nederländsk domstol att företaget Shell bär ansvar  för klimatförstörelse. Det är en historisk seger för miljörörelsen och alla som upplever eller kommer uppleva konsekvenserna av klimatkrisen. Det är första gången ett multinationellt företag hålls ansvarigt för klimatskador och får en order att minska sina utsläpp. Shell måste nu ändra kurs radikalt för att minska sina utsläpp med 45% till 2030, i linje med 1,5-gradersmålet. Milieudefensie (Jordens vänner i Nederländerna) inledde rättegången tillsammans med 17379 nederländska medborgare och en koalition bestående av Greenpeace i Nederländerna, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief och Waddenvereniging. 

Ungdomar vann seger i Tyskland

Miljörörelsen har också haft en viktig seger i Tyskland, den här gången med en konstitutionell rättegång vid den tyska högsta domstolen. Beslutet säger att regeringens klimatlag delvis går emot grundlagen och måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet. 

Enligt den tyska klimatlagen kommer många av utsläppsminskningarna inte vidtas förrän efter 2030, vilket innebär att stora delar av bördan för att lösa klimatkrisen kommer att flyttas till de som är ungdomar idag. Klimatlagen bryter således mot ungas grundläggande mänskliga rättigheter. Stämningsansökan lämnades in av nio ungdomar med stöd av Greenpeace och två andra organisationer. Den har fått stor uppmärksamhet och redan en vecka efter att den presenterades tillkännagav regeringen en översyn av klimatlagen. 

Aktivister tar norskt klimaträttsfall till Europadomstolen

Sex unga klimataktivister lämnar nu tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace Norden och Natur og Ungdom in en historisk ansökan till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Miljöaktivisterna argumenterar för att Norge, genom att tillåta ny oljeborrning mitt i en klimatkris, bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Equinor kommer att rapportera klimatutsläpp

Från och med nästa år kommer norska statsägda Equinor att rapportera företagets klimatutsläpp från alla oljefält runt om i världen. Detta framkom under Equinors bolagsstämma i maj. Hittills har företaget bara rapporterat utsläpp i Norge så detta är ett stort steg i rätt riktning och kommer innebära att aktieägarna och norska folket nu har möjligheten att se vad det statliga företaget faktiskt gör utomlands. Beslutet kommer efter att Greenpeace och WWF lade fram ett förslag till Equinors bolagsstämma där vi bad dem rapportera växthusgasutsläpp från all sin verksamhet runt om i världen.