Nu har äntligen FN:s miljöförsamling (UNEA) och världens ledare bestämt sig för att arbeta fram en lösning på de enorma problemen som plastförorening innebär.

Varje år hamnar runt 8 miljoner ton plast i våra hav.  De här plastföroreningarna leder bland annat till att en över miljon havsfåglar och hundratusentals andra havslevande djur dör varje år. Dessutom väntas den globala produktionen av plast fördubblas de närmsta 20 åren. 90 procent av all plast som producerats fram till 2015 har inte återvunnits. När efterfrågan på fossilt bränsle väntas gå ned kompenserar fossilindustrin detta genom en ökad produktion av plast, och trots ambitioner med förnyelsebara alternativ framställs över 99 procent av all plast av fossila råvaror. Varje år produceras mer än 350 miljoner ton plast, och ungefär 40 procent går till engångsförpackningar, vilket också är den plasttyp som vanligast återfinns som skräp i vår natur. Ett globalt havsavtal är det mest effektiva sättet att komma ur vårt plastberoende och få bukt med föroreningarna.

Och precis det kan nu bli verklighet! I FN har nu fastslagits att ett globalt plastavtal ska börja förhandlas senare i år. Det här är ett stort steg i rätt riktning. Avtalet kommer att bli juridiskt bindande och ta hänsyn till plastens hela livscykel: från produktion till avfall.

Du läste rätt! För första gången någonsin har vi ett mandat att börja förhandla om ett juridiskt bindande globalt plastavtal som inkluderar samtliga steg av plastföroreningars livscykel i miljön.

Men vi är inte där än. Senare i år kommer förhandlingarna kring avtalets villkor dra igång, och då måste vi öka vår press på våra ledare för att säkerställa att de driver på för starka bindande åtaganden, prioriterar cirkularitet framför falska lösningar och belyser rättvisefrågor för de människor som drabbas hårdast av föroreningarna. Vi måste säkerställa att regeringar över hela världen fortsätter att känna pressen att förhandla om ett starkt plastavtal.

Tidigare miljöminister Annika Strandhäll meddelande nyheten om att ett plastavtal ska förhandlas fram med orden: 

Sverige har länge drivit på för ett globalt avtal som ska förebygga och
minska plastnedskräpning och mikroplaster, samt bidra till en cirkulär
hantering av plast. Jag är stolt över att FN:s medlemsländer nu enats
och visat att de tar frågan om plastföroreningar på allvar.

Vi menar tvärtom att Sverige gjort alldeles för lite för att få bukt med vår del i plastföroreningen. Men ett globalt avtal skulle däremot kunna ge regeringen en god chans att faktiskt komma åt problemet med plastföroreningar. Detta genom att ett sådant avtal troligen även skulle stödja framtagandet av nationella handlingsplaner för plast, vilket behövs för att vi ska kunna genomföra Agenda 2030 och nå våra nationella miljömål. 

Tills dess ett starkt globalt avtal har undertecknats, förseglats och levererats behöver vi din hjälp för att nå en värld fri från plastföroreningar, för ren luft och ett stabilt klimat.

Skriv på och dela namninsamlingen för
ett starkt och juridiska bindande
globalt havsavtal mot plastföroreningar!