I Sri Lanka pågår nu en av de värsta miljökatastroferna i landets historia. Flera ton mikroplast och annat avfall från ett brinnande containerfartyg har spolats i land och hotar det marina livet. Plastpellets ligger i drivor längs stränderna och Greenpeace är på plats för att dokumentera katastrofen.

Det började med att det Singapore-registrerade lastfartyget X-Press Pearl började brinna den 20 maj. Släckningsarbetet försvårades av hårda vindar och fartyget sjönk efter nästan två veckor i brand. Fartyget läckte ut tusentals ton plastpellets, 25 ton salpetersyra och en mängd olika kemikalier och smörjmedel. Militär och frivilliga arbetar nu dygnet runt med att sanera stränderna från plastföroreningarna men på grund av katastrofens omfattning och coronarestriktioner är det en närmast omöjlig uppgift.

Det mest tragiska är att den här katastrofen inte hade behövt inträffa. Om och om igen ser vi hur vårt beroende av engångsplast får förödande konsekvenser för haven och det marina livet. Trots att vi står inför ett enormt plastproblem fortsätter internationella företag att massproducera onödig engångsplast. Multinationella företag som Coca cola, PepsiCo och Nestlé toppar listan över de värsta plastbovarna – de som står för störst andel plastföroreningar i världen. 

Samtidigt som dessa storföretag hävdar att de agerar mot plastkrisen, fortsätter de att fokusera på falska lösningar istället för att bemöta roten av problemet – och faktiskt reducera produktionen och förbrukningen av farlig och obehövlig plast och andra engångsemballage. Greenpeace arbetar varje dag för att dokumentera och avslöja dessa miljöbovar som utsätter våra hav för irreparabel skada. 

När det gäller transport av plast, olja, kemikalier och andra miljöfarliga varor har vi konkreta krav till världens politiker:

  • Alla lastfartyg som transporterar miljöfarligt gods måste använda obligatoriska system för lokalisering. 
  • Antalet containers per fartyg måste reduceras om transportens säkerhet inte kan säkras. 
  • Alla lastföretag ska vara ålagda att förse myndigheterna med information om godset i skadade containers. I nuläget är detta endast ett tvång i försäkringsärenden.
  • Alla lastfartyg ska vara ålagda att informera myndigheterna (och allmänheten) om förlorade eller skadade containers. 
  • Plast måste klassas som ett miljöfarligt material och hanteras som sådant genom att märkas med IMDG-koder (internationell kod för sjötransport av farligt gods i förpackad form)
  • Och det allra viktigaste kravet: storföretag MÅSTE sluta massproducera engångsplast som knappt används. Storföretagen måste ställa om och lägga resurser på att hitta nya hållbara lösningar för deras produkter, med förpackningar som till exempel kan användas och fyllas på flera gånger.

Det får vara nog nu. Den fossila industrin arbetar tillsammans med storföretag i en ohållbar konsumtionscykel där pengarna alltid vinner över naturen.

“Stora varumärken kan inte få fortsätta öka plastproduktionen utan att det skadar samhällen och biologisk mångfald över hela världen, samtidigt som man eldar på klimatkrisen”, säger Abigail Aguilar från Greenpeace kampanjarbetare i Sydostasien. “Klockan tickar. Det får vara nog med den greenwashing som storföretag och den fossila industrin håller på med”.

Vill du vara med och göra skillnad i kampen mot plastkrisen? Stötta vårt arbete med valfritt bidrag här. Som världens största oberoende miljöorganisation tar vi inte emot en enda krona från företag eller stater. Det gör att vi utan problem kan dokumentera, avslöja och sätta press på multinationella jättar som Coca cola, PepsiCo, Nestlé och andra företag som fortsätter behandla våra hav som soptippar. Med ditt stöd kan vi göra ännu mer, nu när haven och det marina livet behöver oss som allra mest.