I fredags avslutades de FN-förhandlingarna i New York där världens regeringar skulle komma fram till och besluta om ett globalt havsavtal. Mötet avslutades emellertid utan att ett beslut om ett nytt havsavtal hade kunnat nås, pågrund av mötesdeltagarnas brist på konsensus kring ett par nyckelfrågor.

Miljöaktivister och forskare världen över har länge talat klarspråk: vi behöver ett starkt globalt havsavtal som möjliggör för ett skydd av minst 30% av det öppna havet till 2030. Detta för att havens ekosystem ska ha en chans att återhämta sig från de påfrestningar som destruktiv mänsklig aktivitet orsakar och har orsakat under decennier. 30×30 är inte kompromissbart, vi kan inte förhandla ner den siffran om vi samtidigt vill undvika kollaps av världshaven och i förlängningen de planetära ekosystemen. Världen över har mer än 100 regeringar och 5 miljoner människor ställt sig bakom 30×30-visionen. 

Trots detta misslyckades mötesdeltagarna att nå konsensus kring några av de mest kritiska frågorna, därför avslutades förhandlingarna på fredagen utan att man tagit beslut kring ett nytt havsavtal. Det är ett misslyckande som kan komma att bli fatalt för havet och i förlängningen för vår planet. Vi har helt enkelt inte tid att fortsätta lägga beslutet om ett globalt havsavtal på framtiden. Våra hav ger oss hälften av syret vi andas, är en enorm koldioxidsänka och livnär miljarder människor på vår planet. Dessutom är det hem för en stor del av jordens arter. Resultatet från förhandlingarna är ett svek mot hela vår planet och mot framtida generationer och visar tydligt på en smärtsam oförståelse från världens ledare om hur akut situationen är.  

Vi inväntar fortfarande besked om när nästa förhandlingsrunda -IGC5- kommer ske. Förhoppningsvis sker det inom det kommande halvåret, då haven helt enkelt inte kan vänta längre. För att övervinna bristen på konsensus kring nyckelfrågor i avtalet måste ministrar och statschefer mötas proaktivt och konsekvent inför nästa förhandlingsrunda, för att säkerställa att beslut om ett avtal kan fattas under detta år. Allt mindre är ett gravt misslyckande.

Samtidigt som världens ledare avslutade det fruktlösa mötet stötte Greenpeaces fartyg Artic Sunrise på en enorm flotta på över 400 industribåtar som suger upp liv ur havet med stora fartyg som plundradrar vid området Blue Hole utanför Argentina. Blue Hole har av forskare länge utpekats som särskilt viktigt att skydda då det fungerar som en korridor för havslevande djur samt är plats för ett stort antal känsliga marina ekosystem. Utan skydd är det marina livet i Blue Hole, och resten av världshaven, helt skyddslösa mot stora fartygsflottor som dammsuger haven på liv.  

Dessutom inledde International Seabed Authority (ISA- vilket är det FN- organ som är ansvarig för havsbotten i måndags ett två veckor långt möte, under vilket regler kring djuphavsgruvdrift förväntas lättas upp efter krav från tech- och gruvindustrin. Djuphavsgruvdrift är ett enormt hot mot våra känsliga havsbottnar, vilkas ekosystem vi känner till mindre om än vi gör om månens yta. Vad vi vet är att ekosystemen här är känsliga då de växer sakta och inte är vana vid yttre störningar. 

Skydda haven

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030, genom ett globalt havsavtal som förhandlas fram under FN-mötet BBNJ kan vi åstadkomma detta. 

Engagera dig