Regeringen annonserar nu att man vill stärka nätverken av skyddade områden i Kattegatt. Det tog lite tid, men bättre sent än aldrig! 

Vad menar vi med det? Jo, Greenpeace krävde redan 2008 att de rika och unika ekosystemen i havsområdet kring Fladen och Lilla Middelgrund på västkusten utanför Halland skulle skyddas från industriellt fiske och annan destruktiv verksamhet. I området förekommer tumlare och havsgrunden har en unik bottenfauna och är hem för hotade svenska hajarter som pigghaj och småfläckig rödhaj. Vi förde redan då diskussioner med regeringen och riksdagen, men utan framgång.  

Vi bestämde oss då istället för att rikta oss mot den bredare allmänheten. Till vår hjälp hade vi vårt skepp Rainbow Warrior som seglade med oss längs med västkusten för att möta lokala tjänstemän, fiskare, forskare, och självklart allmänheten för att sprida kunskap om vad som höll på att hända med vårt hav, vad som stod på spel och vad vi kunde göra åt det.  

Vi tillbringade månader med att sätta press på lokala och centrala beslutsfattare. Men alla tycktes ducka sitt ansvar och menade att det inte låg på deras bord. Det var någon annan myndighet, ministerråd eller EU:s ansvar. Vi skrev artiklar i media, höll seminarium i Almedalen, och tryckte på viktiga punkter att ta upp i Riksdagen. Men det fick inget genomslag.

Då tog vi saken i egna händer och skred till handling. Vi tog oss ut till de marina områden som behövde skyddas och med oss på skeppet hade vi enorma stenblock. Dessa placerade vi på havsbottnen i rader runt de känsliga grunden för att skapa naturliga hinder mot bottentrålning. Lär dig mer om varför det är effektivt att sänka ner stenar på havets botten här. 

Genom åren har stenblocken smält in väl med havsmiljön, där de blivit hem för bottenlevande varelser, samtidigt som de hindrar trålare från att förstöra mer av det marina livet i området. 

Vi fortsatte sedan enträget med vårt påverkansarbete för att skapa marina reservat i Sverige, i EU och i FN. Och nu, 13 år senare, föreslås alltså ett starkare skydd för dessa områden. Svenska regeringen jobbar för att formellt skapa marina reservat i de områden vi kämpade för redan 2008. Det är ett litet, men viktigt steg i den globala kampen för att skydda minst 30 procent av haven. Nu gäller det att EU-kommissionen behandlar förslaget som en av flera viktiga byggstenar i genomförandet av globala starka havsavtal.

Skydda haven

Vi behöver skydda minst 30% av världshaven till år 2030, genom ett globalt havsavtal som förhandlas fram under FN-mötet BBNJ kan vi åstadkomma detta. 

Engagera dig