En rapport publicerad av University of Exeter och Greenpeace Research Laboratories visar att gruvindustrin i djuphavsområdet utgör ett mycket verkligt hot mot valpopulationer över hela världen.

Knölvalar som simmar tillsammans i Stilla havet.

Studien, som fokuserar på överlappningen mellan valpopulationer (inklusive delfiner och tumlare) och planerade områden för djuphavsgruvdrift, visar på att verksamheten kan innebära en ”betydande risk för havets ekosystem” med ”långvariga och oåterkalleliga” effekter, inklusive risker för globalt hotade arter som blåvalar. Studien säger också att mer forskning behövs för att bedöma hoten mot dessa däggdjur, särskilt det buller som gruvdriften kan orsaka.

Arlo Hemphill, Greenpeace USA:s projektledare för arbetet mot djuphavsgruvdrift: ”Det har pratats mycket om vindkraftverk och valdöd, men det finns inga som helst bevis som kopplar samman de två. Samtidigt står haven inför fler hot nu än någon gång i historien. Den här rapporten visar tydligt att om gruvindustrin får tillstånd att borra i havsbottnarna kommer valarnas livsmiljö vara i ännu större fara. Istället för att påbörja en ny verksamhet i det största ekosystemet på jorden borde vi etablera havsreservat för att skydda den biologiska mångfalden.”

Gruvbolagen har ännu inte fått tillstånd att påbörja gruvbrytning i industriell skala men de pressar regeringar för att få grönt ljus redan i juli 2023. Om tillstånd beviljas kommer gigantiska maskiner som arbetar dygnet runt placeras i djuphavens känsliga ekosystem och producera ljud som kan överlappa de frekvenser som valar använder för att kommunicera. Upp till 30 valpopulationer, inklusive globalt hotade arter som blåval, kan hittas i Clarion Clipperton Zone i Stilla havet, där 17 licenser beviljats för att undersöka möjligheterna till djuphavsgruvdrift.

Dr Kirsten Thompson från University of Exeter, en av författarna till studien: ”Tänk dig om ditt hem plötsligt skulle störas av byggnadsarbeten som pågår dygnet runt. Det skulle förändra ditt liv dramatiskt. Din mentala hälsa skulle äventyras och ditt beteende förändras för att undkomma störningarna. Det är inte annorlunda för valar eller delfiner.”

Clarion-Clipperton-zonen (CCZ) som ligger mellan Mexiko och Hawaii är hem för minst 25 valarter, inklusive delfiner och kaskelotter, och har blivit ett nyckelområde för företag som vill bedriva djuphavsgruvdrift. Även andra viktiga ekosystem som undervattensberg och hydrotermiska källor, där varmt mineralrikt vatten strömmar upp från jordens inre och bildar unika livsmiljöer för djur och bakterier som kan överleva under extremt höga temperaturer och högt tryck, är hotade när gruvbolagen nu söker tillstånd för att skövla havsbotten i jakt på metaller.

International Seabed Authority, det mellanstatliga organ som har till uppgift att reglera djuphavsgruvdrift i internationellt vatten, sammanträdde i mars och kommer även att mötas i juli i Kingston, på Jamaica. Vid förhandlingsrundan i november 2022 motsatte sig flera regeringar, inklusive Nya Zeeland, Frankrike och Chile, kommersiella påtryckningar för att tillåta djuphavsgruvdrift att starta 2023 och krävde istället en paus av försiktighetsskäl. Sedan dess har både Frankrike och Kanada fattat beslut om djuphavsgruvdrift i sina nationella vatten, där det franska parlamentet röstade för ett totalt förbud mot djuphavsgruvdrift och Kanada antog ett moratorium, ett tillfälligt stopp.

Vi behöver att fler länder stödjer ett förbud mot djuphavsgruvdrift. Regeringar kan inte upprätthålla sina åtaganden om att skydda haven om de tillåter att gruvdrift på havsbottnen påbörjas. Vi har fått tolv regeringar att uttrycka att de kommer säga nej till förslaget om att ge grönt ljus åt djuphavsgruvdrift under 2023. Tillsammans kan vi se till att de blir ännu fler.

Skriv på vår namninsamling för att stoppa djuphavsgruvdrift!