Idag kom en fantastisk nyhet – planerna på att etablera oljefältet Wisting längst upp i norra Barents hav stoppas. Det norska oljebolaget Equinor meddelar själva att de skjuter upp beslutet att investera till 2026, vilket i praktiken innebär att projektet stoppas, att vi har vunnit en livsviktig grön seger och att Arktis skonas från förödande exploatering.

Betydelsen av den här segern är stor: cirka 200 miljoner koldioxid, vilket motsvarar fyra gånger Norges årliga utsläpp, stannar på havsbotten. Det myllrande livet och den rika biologiska mångfalden i iskantszonen lämnas i fred. Iskantszonen är det område där isen i Arktis möter öppet hav och det är ett mycket sårbart område. Skulle ett stort oljeutsläpp inträffa vid här hade omvärlden fått bevittna en katastrof av enorma proportioner. Avståndet från land, stora ismassor och ett turbulent hav hade gjort det omöjligt att sanera ett oljeutsläpp. Wisting hade dessutom bara kunnat utvecklas om det försörjdes av ström från fastlandet. Här kan du läsa mer om Wisting och fem skäl varför det var livsviktigt att projektet stoppades.

Equinor säger själva att de skjuter upp beslutet om projektet ska sättas igång eller inte till 2026. Det innebär i praktiken att Wisting aldrig kommer att bli av. Equinor lade tidigare utvecklingen av Wistingfältet i byrålådan, eftersom fältet inte sågs som lönsamt för företaget. Då införde den norska riksdagen, Stortinget, ett investeringsvänligt oljesstödpaket som plötsligt gjorde fältet lönsamt för Equinor. Men för den norska staten hade Wisting bara varit lönsamt om världen inte lyckas med 1,5-gradersmålet. Statsägda Equinor spelar alltså ett spel där skattebetalarnas pengar och en klimatkatastrof ligger i potten. Den finansiella klimatrisken, det vill säga risken att oljan blir mindre värd därför att världen lyckas med omställningen från fossila bränslen till förnybart, har inte utretts fullständigt, vilket Norges högsta domstol har krävt.

Det är tydligt att Wisting har varit enormt dåligt planerat, med stora brister i utredningen. Projektet var dyrt från början, och har med tiden bara blivit dyrare. Equinor säger själva att kostnaden har ökat från 60-75 miljarder till över 100 miljarder. Det är miljarder som nu istället kan investeras i solceller, vindkraftverk och en rättvis, grön omställning. 

Det ligger mycket arbete och politisk press bakom detta beslut, som Equinor försöker sälja in som en ren ekonomisk värdering. Tidigare i höstas genomförde Greenpeace och andra miljöorganisationer en fredlig aktion mot Equinors årliga trädgårdsfest. Aktivisternas budskap till hundratals festklädda oljetoppar, lobbyister, företagsledare och politiker var: “Stoppa oljefesten – stoppa Wisting”. 

Att “skjuta upp” projektet nu är ett försök att skrota projektet med äran i behåll för Equinor och deras politiska allierade. På så vis undviker de att framstå som förlorare och att motståndarna kan räkna detta som en seger. Men detta är inget annat än en seger – en stor seger som vi har vunnit tillsammans. Detta ger alla möjligheter för Norges regering och storting till att ta en rättvis grön omställning på allvar. Vi förväntar oss att detta innebär slutet på nya oljeprojekt i Arktis.

Idag firar vi naturen och klimatet och vi på Greenpeace i Sverige gläds och är stolta över vad våra kollegor i Norge uppnått tillsammans med våra supporters.

Greenpeace är världens största oberoende miljöorganisation och för att kunna vara just det så tar vi inte mot en enda krona från företag eller stater. Allt arbete är enbart möjligt tack vare stödet från engagerade privatpersoner som du. Har du möjlighet att stötta Greenpeace och på så vis säkra fler viktiga, gröna segrar som denna i framtiden? Bli månadsgivare eller swisha ett bidrag här.