I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet skriver Greenpeace att politiken måste våga drömma om förändring och anamma de systemförändringar som krävs för att möta klimatkrisen. Men för att det ska vara möjligt måste politiken sluta se omställningen som ett hot mot landsbygden och inse att landsbygden kan bli den stora vinnaren om omställningen görs på rätt sätt. Vi listar också sju konkreta förslag som skulle gynna landsbygden.

Dagens klimatpolitik handlar till stor del om hur vi till varje pris ska undvika förändringar. Bilen ska köras lika långt och konsumtionen ska förbli som den är. Vi ska köpa lika mycket stål, tanka lika många liter och använda ständigt mer el. I stället för att ändra något nu, drömmer regeringen om att fånga in koldioxid och gömma utsläpp under marken i framtiden. Att satsa på det vi redan vet fungerar talas det tyst om.

Varför det från politikens sida finns en sådan rädsla för att prata om de förändringar som krävs för att möta klimat- och artkrisen är komplext. En av många orsaker är sannolikt rädslan för att tappa väljare på landsbygden. De som bor på landsbygden måste ju kunna ta sig till jobbet, vårdcentralen och affären – och då måste de kunna åka bil utan att bli ruinerade.

Men det är landsbygden som betalar priset när omställningen bara består av ny teknik och vi fortsätter exploatera än mer, med nya gruvor och ännu mer skog som ska avverkas. I stället för att förenkla livet på landsbygden flyttas service till städerna och smulor från resursfrosseriets bord kastas tillbaka till landsbygden, med lite bidrag och stöd för att kunna köra mer bil. Partierna tävlar nu i att subventionera just sin favoritteknik, men abdikerar från ansvaret för att ha en idé om hur samhället kan utvecklas och göra våra och planetens liv bättre.

Läs hela debattartikeln, och Greenpeaces sju systemförändrande förslag som skulle gynna landsbygden, i Aktuell Hållbarhet.