Bränder härjar skövlad regnskog i Indonesien
Bränder härjar skövlat regnskogsområde i Indonesien. Här lever bland annat de sista 400 sumatratigrarna, och andra hotade arter. © Ulet Ifansasti / Greenpeace

Cloetta hotar med advokater och pratar om att Greenpeace passerat en “moralisk gräns” då vi lanserat en minisite med deras logga på och skickat ett ironiskt mejl till våra supporters.  Det är  fullständigt orimligt att ett företag som bidrar till miljöförstörelse av det här slaget pratar om en moralisk gräns.

Cloetta köper fortfarande palmolja från palmoljebolag som förstör den indonesiska regnskogen, och de sista sumatratigrarnas hemvist. Deras policy ställer inga krav på leverantörerna. Cloetta fortsätter förlita sig på RSPO och Greenpalm-certifikat som inte kan garantera att den palmoljan produceras utan att förstöra regnskogen.

Detta borde Cloetta göra

Cloetta behöver gå längre än RSPO och Greenpalm-certifikat. Greenpalm är den svagaste RSPO-standarden: det är i princip bara ett handelssystem, som inte kommer att innebära att smutsig palmolja försvinner från Cloettas produkter.

Cloetta behöver:

  • Göra en komplett genomgång av alla sina leverantörer av palmolja
  •  Redovisa spårbarhet ända tillbaka till plantagerna för all palmolja som används
  • Göra sig av med tvivelaktiga leverantörer och handlare som fortfarande producerar och säljer ‘smutsig’ palmolja som odlas i regnskog eller på torv- och myrmarksområden (inklusive RSPO medlemmar)

Vi har varit i kontakt med Cloetta sedan 2013. De har inte svarat på våra frågor om vilka deras leverantörer är, hur mycket palmolja de använder, från vilka länder den kommer eller vidtagit någon ytterligare åtgärd för att se till att smutsig palmolja inte hamnar i deras produkter.