FOTO: Protest mot frihandelsavtalet EU-Mercosur i Tyskland. I bild syns Gesche Juergens, kampanjledare för skog och biodiversitet i Tyskland. Foto: Anne Barth/Greenpeace, 2020.

Skriv under vårt upprop och kräv att Sverige och EU säger nej till handelsavtalet – som kommer ha förödande effekt för Amazonas regnskog och klimatkrisen.

Efter att Bolsonaro’s fyraåriga presidentskap nu avslutats, kommer Europeiska kommissionen, och även vissa regeringar och industrier i Europa se möjligheten att driva igenom handelsavtalet mellan EU och Mercosur. Men faktum är att avtalet i sin nuvarande form skulle vara raka motsatsen till det Amazonas behöver.

OKTOBER 2022: Luiz Inácio Lula da Silva har valts till Brasiliens nästa president och besegrade den sittande Jair Bolsonaro.

Läs mer: Lula’s seger kan minska avskogningen i Amazonas med 89 procent

Bolsonaros regering urholkade demokratin, hotade urfolkens överlevnad och eskalerade förstörelsen av Amazonas i Brasilien. För att stoppa avskogningen, respektera mänskliga rättigheter och stödja Amazonas samhällen, kommer tillträdande president Lula att radikalt behöva vända nedmonteringen av miljöskydd som ägt rum de senaste fyra åren, och flytta Brasilien bort från den destruktiva ekonomiska strategi som accelererade under Bolsonaros styre.

Nu är hög tid att att låta Amazonas regnskog läka från all förstörelse den lidit. Trots detta skulle det handelsavtal EU nu vill driva igenom med Mercosur ha exakt motsatt effekt. Avtalet mellan EU och Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), som förhandlats fram när Bolsonaro var sittande president, kommer utan tvekan att förvärra klimat- och naturkrisen.

Handelsavtalet EU-Mercosur: en klimatkatastrof

Hela poängen med det nuvarande handelsavtalet är att öka handeln med jordbruksprodukter som kött och soja, kemikalier som bekämpningsmedel och fossildrivna bilar. Genom att uppmuntra till mer och billigare – snarare än mindre – konsumtion av dessa skadliga produkter, står avtalet i direkt motsats till målen för den hållbara omställning som krävs för att motverka klimatkrisen. Tyvärr handlar det inte bara om detaljerna i det nuvarande avtalsförslaget: hela avtalet är upplagt för att ta oss bakåt när det gäller klimatåtgärder och naturskydd.

Även med en ny regering i Brasilien är det fortsatt både brådskande och absolut nödvändigt att se över det planerade handelsavtalet mellan EU och Mercosur. Utan radikala förändringar i det nuvarande förslaget kommer det här avtalet att driva på den fortsatta förstörelsen av Amazonas och andra vitala ekosystem, vilket även eskalerar klimat- och naturkrisen.

Bakgrund: Vad är egentligen problemet med handelsavtalet EU-Mercosur? Kolla in: Vi avslöjar 7 vanliga myter

Lula har uttryckt oro över avtalet

Tillträdande president Lula har uttryckt oro över affären. I sitt segertal betonade han att han vill ha rättvisare handel och inte är intresserad av handelsavtal som dömer Brasilien till ”den eviga rollen som exportör av råvaror och råvaror”. Under hela sin valkampanj indikerade Lula även att han vill omförhandla texten med EU.

Men att verkligen fixa avtalet skulle kräva en stor översyn. För att skydda naturen, klimatet och urfolkens mänskliga rättigheter måste EU och Mercosur-länderna göra om avtalet från grunden och sätta miljöhänsyn och sociala frågor i centrum. Europeiska kommissionens nuvarande avsikt att ta itu med kryphålen för hållbarhet i EU-Mercosur-avtalet via ett ”ytterligare instrument” av tolkningskaraktär är en skenprocess som inte kan åtgärda de allvarliga bristerna i avtalet.

Dags att välja Amazonas före mer handel

En fullständig omförhandling av EU-Mercosur-avtalet är ett måste om beslutsfattarna menar allvar med hållbar handel. Tiden att agera för att skydda natur och klimat är nu: beslutsfattare på båda sidor om Atlanten måste förkasta varje avtal mellan EU och Mercosur som leder till ökad förstörelse av skog och ekosystem, och som går emot den socioekologiska omställning vi akut behöver.

Lulas seger erbjuder den unika chansen att se över hela avtalet med miljö- och social hänsyn som prioritet. Amazonas är för nära dess kritiska “tipping point” (då regnskogen inte längre kan återhämta sig och riskerar förvandlas till en torr savann) för att ekonomiska intressen ska få prioriteras framför regnskogens överlevnad.

Det är dags att påminna världens ledare: Det finns ingen handel på en död planet.

Skriv under vårt upprop – kräv att EU väljer att skydda Amazonas framför mer handel!

Skydda Amazonas, säg nej till handelsavtalet med Brasilien!

Amazonas behöver din röst – skriv under och hjälp oss stoppa handelsavtalet som kommer öka ödeläggelsen av värdefull regnskog.

Engagera dig