I fredags hindrade vi skogsjätten SCAs avverkning vid Harrsjön i Jämtland. SCA beslutade sig snabbt för att avbryta avverkningen i väntan på att vi gemensamt ska göra en inventering av platsen. Men vad har vi egentligen vunnit?

En liten del av en värdetrakt

Det som gör Harrsjöskogen viktig är att den är belägen inom Ånge-Bräcke värdetrakt – ett större område som myndigheterna säger har ”särskilt höga ekologiska bevarandevärden”. Det betyder att SCA och andra borde avstå från att avverka ekologisk värdefulla skogar i hela detta område, och inte bara en liten del av det.

Självklart är vi beredda att prata med SCA om vilka värden och rödistade arter vi har hittat i skogen när vi besökte den, att den är en del av så kallad kontinuitetsskog, vilka indikativa åldersstrukturer det finns, och så vidare och så vidare. Men om SCA bara sparar Harrsjöskogen, och avverkar allt annat de har anmält för avverkning inom värdetrakten försvinner även den viktigaste anledningen till att spara Harrsjöskogen.

För den biologiska mångfaldens skull räcker det inte att spara små isolerade öar av riktig skog i ett hav av kalhyggen och trädodlingar. Större sammanhängande områden – värdetrakter – behöver skyddas.

SCAs och andra bolags ständiga expansion in i orörda områden håller på att förvandla hela denna del av Jämtland och Västernorland till en skogsindustriell trädplantering.

Det finns många skogar inom värdetrakter som är anmälda för avverkning. Vi inom miljörörelsen kan naturligtvis inte bevaka, inventera och skydda alla dessa en och en.

Det som krävs är att skogsindustrin och våra politiker fattar ett enda klokt beslut: Att stoppa alla avverkningar inom värdetrakerna.