Med anledning av Sveaskogs senaste uttalanden i media och i mailutskick om att Greenpeace skulle ha spridit felaktig information, följer här Muonio samebys bemötande av det statligt ägda bolagets påståenden om att samråd har ägt rum:

Hej, 

Det har kommit till vår kännedom att ni Sveaskog i media, pressmeddelanden och mailutskick påstår att det förekommit samråd med Muonio sameby under det gångna året. Även att samråd just nu pågår kring nya områden bolaget planerar att avverka, och att ett möte är inplanerat nu i slutet av augusti. Att på detta sätt ge skenet av att samråd bedrivits mellan Sveaskog och Muonio sameby, anser vi är ett medvetet försök att desinformera allmänheten.

I publicerade uttalanden har vi, representanter för Muonio sameby, förklarat samebyns uppfattning om hur verkligheten förhåller sig. Följande är en utvecklad påminnelse kring det, samt vår syn på vad som krävs för att ett samarbete mellan oss och er Sveaskog ska fungera fortsättningsvis. 

Möte som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en bro, inte ett samråd kring Sveaskogs planerade avverkningar av skogsområden. Ett legitimt samråd ska dessutom ske innan en avverkningsanmälan skickas in. Gällande den avverkning som diskuterats de senaste veckorna som uppmärksammades av Greenpeace, skickades avverkningsanmälan in den 21 augusti 2020 av Sveaskog till Skogsstyrelsen. Ni Sveaskog hänvisar alltså till möte som ägde rum i september efter att avverkningsanmälan redan skickats in, och som dessutom inte heller avhandlade ämnet i fråga. Samebyn fick däremot till sig en karta via post på det aktuella området, utan någon tillhörande skriftlig information, så sent som den 20 maj 2021.

Angående mötet som skedde i juni gick vi dit för att uteslutande diskutera återupprättandet av våra samråd, då det i media kort dessförinnan (10 juni, 2021) uttalats av Olof Johansson att Sveaskog var villiga att återuppta regelbundna samråd med Muonio sameby. Mötet blev tyvärr en stor besvikelse, vilket vi uttalade oss om i sameradion kort därefter. 

Att hävda att det just nu pågår ett samråd mellan Sveaskog och Muonio sameby är för oss ett ofattbart påstående, då samråd per definition innefattar ett aktivt deltagande med representanter från samebyn, vilket i nuläget helt saknas. Vidare är det idag den 30 augusti, och en formell kallelse till det påstådda inplanerade mötet i slutet av augusti, lyser ännu med sin frånvaro.

Ni säger att det är extra olyckligt när en sameby väljer att inte berätta för er vilka anpassningar man vill se. Angående denna formulering saknar vi nästan ord. I fyra års tid har vi inte gjort någonting annat än att påtala för er att vi vill ha tillbaka det inflytande vi haft i decennier, ett inflytande via samråd som ni nu i flera år nekat oss och vägrat diskutera. Inte ens en förklaring till varför samråden avslutades har ännu getts, trots upprepade frågor från oss och även från Svenska Samernas riksförbund (SSR). Det är svårt att beskriva den frustration som ert agerande och tystnad inneburit. Vi upplever det som ett oerhört respektlöst bemötande som resulterat i att vi inte sett något annat alternativ än att kalla in stöd från externa aktörer. Avverkningar har under denna tid som passerat utan samråd förekommit helt utan vår vetskap, och att ibland ha fått kartor utan information skickade på posten, kan inte likställas med ett samråd och accepteras därför inte av oss som samarbetsform. Ni hänvisar till att ni följer den nya FSC standarden, men den trädde i kraft under hösten 2020 och har alltså ingenting att göra med ert agerande att avsluta samråden för fyra år sedan

För att skapa förutsättningar till ett konstruktivt samarbete framöver ser vi det som nödvändigt att nästa möte enbart handlar om att diskutera återupprättandet av våra samråd. Vi kräver att ni, som statligt bolag och certifierade enligt FSC, behandlar oss efter Urfolks Rättigheter i enlighet med princip 3 i den nya FSC standarden. Vi kräver FPIC-baserade samråd med samplaneringsprocess. Vi är urfolk. Vi har bedrivit en skogssamisk renskötsel i århundraden. Vi betraktar, och har i alla tider betraktat oss själva som en skogssameby, vilket representanter för det övriga samiska samhället som SSR och Sametinget bekräftar. En statlig utredning har gjorts som stödjer Muonio samebys status som skogssameby. Dessa faktum borde ett statligt bolag som Sveaskog ta hänsyn till och respektera. Utifrån er FSC-certifiering, så krävs det dessutom av er.

Att mötas och diskutera återupprättandet av våra samråd är den enda framkomliga vägen vi bedömer existerar. Med det sagt bestäms alltså framtidens samarbete oss emellan av ert, Sveaskogs, val av agerande.

Mvh, 

Muonio sameby
Hans Holma, ordförande