Nu är vi snart halvvägs in i Sveriges ordförandeskap i EU. Att Sverige är ordförande betyder att Sverige är ansvarigt för att föra förhandlingarna framåt och sitta ordförande när medlemsländernas ministrar träffas. Ordföranden ska vara neutral och hitta lösningar som är godtagbara för alla medlemsländer.  

Utsikt över ett röjt område. Greenpeace dokumenterar skogs- och skogsbruksaktiviteter i den svenska delen av norra barrskogsbältet. Den biologiska mångfalden hotas av skogsbolagens expansion i sårbara skogslandskap.

Hur går det då? Åt skogen. De flesta mötena hålls vid Arlandastad. Bakom den avspärrade delen tillåts inga utom delegater, förutom skogsindustrin. Skogsindustrin har bjudits in att dekorera hela området efter behag. En orgie i myter om ekonomi, hållbarhet, jobb, klimat och biologisk mångfald. Varenda delegat utsätts för propagandan, men vi kan meddela att vi har en motkraft på plats: Greenpeace. Vi kommer att finnas på plats och möta myterna från industrin.

Vilka är de vanligaste myterna som Sverige försöker lura i EU?

1.Vi har mer skog än aldrig förr!
Detta påstående utgår från en jämförelse med 1923 när vi hade färre träd än någonsin i Sverige, men till och med då fanns 40% fler grova och äldre träd. Det är inte skogsytan som ökat sedan dess utan tätplanterade mörka planteringar av likåldriga monokulturer. Faktum är att 1840 fanns ungefär samma volym som nu men den hade mycket högre biologisk mångfald. Sedan 1960 har över 60% av den produktiva skogsmarken kalhuggits.

2. Vi planterar två, eller tre träd för varje vi hugger!
Denna myt kommer av att industrin räknar antal sålda plantor och jämför med avverkningarna. Men de räknar inte med att 20-30% av plantorna dör inom tre år, eller de miljontals träd som röjs och gallras ut redan som små. Myten vill få oss att tro att vi får mer skog, men det enda vi får är fler plantager, 96% av alla planterade träd är tall eller gran.

3. Vi får fler fåglar i skogen!
Det finns några arter som kan anpassa sig till kalhyggesbruket som dominerar Sveriges produktiva skog och de ökar i antal. Men 41 av 76 skogslevande fågelarter minskar i antal. Åtta nya skogslevande fåglar rödlistades mellan 2015-2020. Bara två arter hade en positiv trend (men fortfarande rödlistade).

4. Vi respekterar mänskliga rättigheter!
Sverige ignorerar lagar och avtal vi skrivit på som ska skydda urfolket samernas rättigheter och möjligheter att bevara och utveckla sin kultur. Rätten till samråd och fritt, informerat förhandssamtycke innan avverkning respekteras sällan och allt fler av de sista skogarna som är nödvändiga för bl.a. renarnas kritiska vinterbete utarmas. Skogsvårdslagen tar inte hänsyn till samerna som rättighetsbärare och som konsekvens har 70% av lavrika marker försvunnit de senaste 60 åren.  

5. Vi har ett hållbart skogsbruk 
Den största myten av dem alla är att Sverige har ett hållbart skogsbruk. Tvärtom så har vår skog sämre status och svagare skydd än EU-genomsnittet. Inga andra länder har så slapp lagstiftning mot kalhyggen. Men nu är det läge att påverka eftersom många länder vill skärpa skyddet av skogen! Det är skamligt att Sverige utnyttjar ordförandeskapet till att underminera EU:s arbete för klimat, naturskydd och biologisk mångfald. Låt oss visa EU att regeringen och industrin inte talar för folket eller våra medarter!

Håll utkik i våra kanaler för mer information och stöd vårt arbete med att skydda skog genom att skriva under vår namninsamling.

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig