Avskogning i Amazonas, mars 2022. Foto: Chico Batata / Greenpeace

Enligt data från Brasiliens rymdforskninginstitut, Inpe, som dokumenterar Amazonas via satelliter, ökade avskogningen med nära 75 procent förra månaden jämfört med samma period förra året. Över 1 000 kvadratkilometer eller nära 140 000 fotbollsplaner skog har försvunnit i Amazonas. Detta är den högsta siffran för april månad någonsin. Experter varnar för att den höga avskogningen nu sker även under regnsäsongen, en tid när skogsavverkare normalt varit mindre aktiva. 

“Siffrorna är extremt höga för den här perioden på året”, säger Mariana Napolitano, forskningschef på World Wildlife Fund’s kontor i Brasilien. “Det är en varningssignal om det enorma trycket regnskogen utsätts för.”

“Försvagandet av miljöpolitiken i Brasilien är inte en slump, det är ett perverst projekt som har resulterat i att det blivit legitimt att begå miljöbrott utan att straffas. När miljöbovar är medvetna om sin straffrihet tenderar de att bli ännu värre nu när lagförslag som vill legalisera illegalt markövertagande, och öppna upp urfolkens mark för gruvdrift godkänns i kammaren och senaten”, säger André Freitas på Greenpeace Brasilien.

En nyligen publicerad studie från Global Forest Watch visar att avskogningen i Brasilien står för hela 40 procent av avverkade tropiska regnskogar i världen 2021. Totalt försvann 1,5 miljoner hektar, en yta ungefär lika stor som hela Bahamas. Brasilien fortsätter således vara ett av de länder i världen som bidrar mest till att klimatkrisen förvärras.

Amazonas närmar sig nu snabbt en tipping point, då utvecklingen från regnskog till savann inte längre går att stoppa, Stora delar av regnskogen återhämtar sig nu mycket långsammare än den en gång kunde, och stoppas inte utvecklingen kan hela Amazonas ha förlorat sin förmåga att återhämta sig och förvandlas till torr savann redan under detta århundrade. Detta skulle innebära dramatiska konsekvenser för det globala klimatet och förvandla Amazonas från en stor kolsänka som tar upp klimatskadliga växthusgaser till en utsläppare av koldioxid som driver på klimatkris och extremväder.

“Det här är en tidig varningssignal och det är inte för sent att agera”, säger Chris Boulton, professor vid Universitetet i Exeter och huvudförfattare till studien. 

Men många experter menar att det är tydligt att Amazonas inte kan fortsätta på den väg som president Jair Bolsonaro stakat ut mycket längre. 

“Givet osäkerheten och hur drastiska konsekvenserna skulle bli av en storskalig förvandling  från regnskog till savann, måste avskogningen stoppas omedelbart”, säger Niklas Boers, professor vid Institutet för klimatforskning i Potsdam. “Just nu leker den brasilianska regeringen med elden samtidigt som de sitter i en hölada”.

I början av året släppte Greenpeace en rapport som visade på hur katastrofal Bolsonaros politik varit för Amazonas och klimatet. Från en rekordstor ökning av skövling och anlagda skogsbränder, till godkännandet av över tusen nya bekämpningsmedel – har det gång på gång visat sig tydligt att nuvarande brasilianska regering prioriterar kortsiktiga vinster framför Amazonas överlevnad. Exploateringen gör ett fåtal människor ännu rikare, men det är kommande generationer, människor och djur som är beroende av Amazonas för sin överlevnad som får betala det verkliga priset.

'Thank You' from the Crew of the Esperanza. © Will Rose
Stöd oss

Vill du vara med och skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer? Bli månadsgivare idag.

Engagera dig