Samebyar i södra Norrbotten med stöd från Naturskyddsföreningen kräver att Sveaskog respekterar samernas rättigheter och slutar med “utmattningstaktik” för att  tvinga till godkännande av avverkning av renbetesmarker.

Bästa Eva Färnstrand och Per Matses

Sveaskog använder sedan länge sitt överläge inte bara under samråden, utan ständigt.
Just nu pressar bolagets företrädare samebyarna i södra Norrbotten (och säker även många andra samebyar) att ställa upp på samrådsplanering för nya avverkningar.
Sveaskogs folk bryr sig inte om att just denna tid på året, vårvintern / våren, är den mest krävande tiden för renarna när det gäller flyttning och bete. Renvajorna skall föda sina kalvar om en dryg månad!

Det är nu renskötselarbetet kräver all tid, 7 dagar i veckan. Men det bekommer inte Sveaskogs företrädare, trots att samerna förklarat situationen och gett klart besked. ”Renskötselarbetet nu går före allt annat”. Eller som den gamle renskötaren Àndom Ovllá, Olle Omma som avled nyligen 92 år gammal sade: ”Renskötseln går före döden”.

Men Sveaskogs företrädare pressar samebyarna och bryr sig inte. De kan ringa från morgon till kväll. Allt bara med avsikten pressa fram ett samråd vars enda syfte är att utverka ett ja för Sveaskogs planerade nya avverkningar i samebyarnas redan hårt överavverkade renbetesskogar.

Detta är Sveaskogs utmattningstaktik!

Ibland har det gått så långt att Sveaskogs planerare låtit förstå att samebyarna inte tar ansvar för att industrin får råvara!

Bästa Eva och Per. Så här skall det inte gå till mot vår urbefolkning samerna och deras rennäring.
400 år av statliga övergrepp får vara nog!

Läs gärna författaren Elin Anna Labbas berättelse i Dagens Nyheter den 11 april hur det är att leva i ett land ”som fortfarande vänder sin blick bort från Sapmi”.

Vi ser fram emot ett öppet och rättrådigt svar och omedelbara åtgärder i alla berörda samebyar.

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby
Peter Larsson, Maskaure sameby
Johan Jonsson, Mausjaur sameby
Erik Jonsson, Mausjaur sameby
Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten
Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten
Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Skydda svensk skog

Skriv under och hjälp oss sätta press på regeringen och kräv att statliga Sveaskog görs om från en skogsbov till en skogshjälte!

Engagera dig