Regnbåge över Tapajós-floden i Amazonas. Foto: Todd Southgate / Greenpeace

Varför är det så viktigt att vi räddar Amazonas? Regnskogen spelar en avgörande roll när det gäller regleringen av jordens klimat, men hotas nu av bränder och avskogning. Det finns flera anledningar till varför vi alla bör bry oss om att rädda världens största regnskog.

I skuggan av coronapandemin får Amazonas begränsad plats i nyhetsrapporteringen trots att det nu brinner dubbelt så mycket jämfört med förra året. Vi får inte förlora fokus och se bränderna och avskogningen i Amazonas som “old news”. Hela planeten är beroende av Amazonas överlevnad. 

Förlorar vi Amazonas, förlorar vi kampen mot klimatförändringarna

Amazonas spelar en avgörande roll i att reglera det globala klimatet. Regnskogen genererar regn, syre och kyler ned hela planeten. Regnskogen producerar hela 20 procent av jordens syre och lagrar även närmare 130 miljarder ton koldioxid. Om hela regnskogen försvinner motsvarar det 140 år av globala klimatutsläpp orsakat av människor. Varje år står avskogning för nästan tio procent av världens klimatutsläpp. Att stoppa avskogningen är därför en stor del av lösningen på klimathotet.

Världens ledande forskare varnar för om att Amazonas regnskog är på väg mot en brytpunkt. På grund av ödeläggelsen det senaste decenniet kan regnskogen mista förmågan att generera sitt eget regn. Detta skulle få katastrofala konsekvenser och leda till att Amazonas förvandlas från artrik regnskog till en torr savann. 

Amazonas, augusti 2020. Foto: Christian Braga / Greenpeace

Var med och stå upp med oss för Amazonas – skriv under här.

Flera miljoner människor har sina hem i Amazonas

Regnskogen är mer än växter, träd och djur. 30 miljoner människor och mer än 350 olika etniska grupper bor i Amazonas. Runt en miljon av dem är urfolk. Denna mångfald av människor besitter unik kunskap, kultur, språk och historia som skulle gå förlorad om regnskogen försvinner. 

Läs mer här: Bränderna i Amazonas får katastrofala konsekvenser för hela planeten

Amazonas är jordens mest artrika område

Ingen annan plats på planeten har större artrikedom än Amazonas. En av tio av jordens hittills upptäckta arter finns här. Regnskogen är hem åt bland annat 2,5 miljoner insekter, mer än 2000 olika fågelarter och däggdjur och tiotusentals växtarter. Och på bara fyra år har 600 nya djurarter dokumenterats i Amazonas, trots att det blivit allt svårare att genomföra miljöforskning i Brasilien på grund av budgetnedskärningar. Tyvärr upptäcks dessa arter när deras habitat och existens hotas av skogsavverkning för att expandera jordbruk, gruvdrift och infrastruktur. Vi förlorar just nu rikedomar vi inte ens visste fanns.

Jaguar i brasilianska Amazonas. Foto: Valdemir Cunha

Stötta vårt arbete för att rädda Amazonas – bli månadsgivare här eller swisha ett bidrag här.

Framtidens mediciner, mat och andra användbara växter kan finnas oupptäckta i Amazonas.

Det är fortfarande mycket vi inte vet om Amazonas och dess rikedomar. Idag används växter till att producera mediciner mot bland annat cancer, malaria, hjärtsjukdomar och tuberkulos, men i regnskogen kan även nyckeln till framtida mediciner mot kända och okända sjukdomar finnas. När planetens mångfald försvinner, förlorar vi även mediciner som kan rädda tusentals människoliv.

Läs också: Högsta antalet bränder i Amazonas på ett decennium 

Amazonas förser Sydamerika med vatten

Amazonas fungerar som en enorm vattenpump som förser stora delar av den sydamerikanska kontinenten med vatten genom nederbörd, floder och bäckar. Om Amazonas skulle förvandlas till en torr savann, som många forskare ju varnar för, skulle floder ändra riktning eller torka ut. Livsviktig nederbörd på den sydamerikanska kontinenten skulle då utebli. Detta skulle ha katastrofala konsekvenser för jordbruket och andra sektorer i Sydamerika som är beroende av nederbörd. De ekonomiska och sociala följderna skulle vara enorma och känsliga ekosystem skulle förloras för gott.

Du kan hjälpa Amazonas

2020 ser ut att bli det värsta året för Amazonas på över tio år, med ännu fler bränder än katastrofåret 2019. Greenpeace har jobbat med kartläggningar, forskning, rapportering och övervakning i Amazonas i mer än 20 år, och har en unik position när det gäller att skapa internationell uppmärksamhet. Men eftersom vi arbetar helt utan bidrag från stater eller näringsliv är vi beroende av stödet från engagerade personer som du för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Därför hoppas vi att du har möjlighet att hjälpa oss skydda Amazonas medan det fortfarande finns tid att mobilisera ett globalt stöd. Som månadsgivare möjliggör du så att vi kan planera vårt arbete långsiktigt, även i tider av ekonomisk oro. Du kan även swisha ett bidrag här.