Var med och stoppa förstörelsen av Amazonas regnskog

Krisen i Amazonas är långtifrån över. Brasiliens regering med president Bolsonaro i spetsen fortsätter att exploatera ovärderlig regnskog för kortsiktiga vinster. I skuggan av coronapandemin har skövlingen av Amazonas regnskog trappats upp. Under årets fyra första månader ökade avverkningen med 55 procent, jämfört med samma period förra året.

Amazonas, världens största regnskog, är inte bara hem åt urfolk och djur, skogen är även avgörande för att bekämpa klimatförändringar. Trots detta är Amazonas just nu mer hotad än någonsin.

Varför skövlas regnskogen?

Den brasilianska regeringen, under ledning av president Jair Bolsonaro, har eskalerat förödelsen i Amazonas. Ovärderlig regnskog förstörs för produktion av framför allt kött och soja. Fokus på kortsiktiga vinster gör så att skövlingen av regnskog ökat enormt.

Det finns ingen tvekan om att det här har förödande konsekvenser, inte bara för det rika djurlivet och ursprungsbefolkningen som lever där – utan även för hela vår planet.

Att förlora Amazonas, vore att förlora kampen mot klimatförändringar. Därför måste vi agera, NU.


Var med och rädda Amazonas

Greenpeace kämpar just nu, tillsammans med Amazonas urfolk, för att stoppa regeringens planer och konfrontera de företag som förstör livsviktig regnskog och kränker mänskliga rättigheter. Arbetet med att rädda Amazonas sker både globalt och på plats i Brasilien.

Genom att skriva under namninsamlingen är DU med och gör skillnad. Tillsammans sätter vi press på Brasiliens regering och riktar omvärldens blickar mot förödelsen som sker.

Vi behöver regnskogen och den behöver oss. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Läget är tydligt: Skövlingen av Amazonas regnskog måste upphöra.