Myter på affisch

Fick du ta del av skogsnäringens egen sanning om den svenska skogen i trafiken idag? Det kallas “folkbildningsinitiativ” när reklampelare fylls av rubriker som ”Det finns något större än Stockholm”. Skogsindustrin har troligen lagt stora summor på att tapetsera kollektivtrafiken med gamla myter:

”Visste du att 70% av Sveriges yta består av skog?”

Vi har en massa TRÄD som växer i sällskap med andra träd som är exakt lika gamla, eftersom de planterats då skogen vid något tillfälle slutavverkats. Det är alltså inte riktig skog vi pratar om, utan trädodlingar. Vi är vid det här laget så vana att se dessa trädodlingar att vi kanske inte ens reflekterar över det. Om du någon gång besökt ett naturreservat har du definitivt sett skillnaden. Den vitryggiga hackspetten är en larmklocka: den är akut hotad eftersom lövträdsrika skogar ersätts av granodlingar.

”Dessutom så planteras det minst två nya träd för varje träd som avverkas.”

På samma sätt som att vi inte kan skaffa oss gamla vänner, kan vi inte plantera gammal skog.

De två träd som planteras är av en enda art, och kan inte ersätta de hundratals arter som försvinner vid avverkningen. När ett gammalt träd avverkas dör också hundratals organismer som lever i trädet. Fåglar, insekter, svampar, lavar, mossor och andra växter och djur förlorar sitt hem.

Vill du göra något för skogen nu direkt?

År 2010 lovade världens regeringar att skydda de riktiga skogar som finns kvar genom FN:s konvention om biologisk mångfald.
Stefan Löfven och hans regering måste leva upp till löftet.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas, samtidigt är kunskapen om vilka skogar som behöver skyddas inte tillräcklig. Trots detta går skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ut och säger att man ska “ta en paus” från att identifiera värdefulla områden! Kräv att han gör sitt jobb eller avgår.