Ett skogsområde i Indonesien, som ägs av det stora pappersföretaget Asian Pulp and Paper (APP), är ett av de mest drabbade områdena av skogsbränder de senaste åren. Huvudorsaken är den storskaliga skogsskövlingen. Förstörelsen av skog berövar tigrarna på deras naturliga hem och tvingar dem till människors territorium där de jagas eller fastnar i fällor och hungrar ihjäl. Den redan kritiskt utrotningshotade Sumatratigerns överlevnad är nu under stort hot.

En Sumatratiger fångades den 18 Maj i en fälla i ett skogsområde som en av världens största pappersproducenter, Asian Pulp and Paper (APP) verkar i. Tigern tros ha svultit ihjäl efter flera dagar i snaran. Området där tigern dog tillhör de delar av Indonesiens regnskog där skogsbränderna härjat som värst.

I länder med rik biologisk mångfald leder omfattande skogsavverkning till att vilda djur som tigrar tvingas till närmare kontakt med människor och slutgiltligen dödas. Nu när Covid-19 spridit sig över världen framkommer mer bevis på att pandemier är länkade till skogsavverkning”, säger Kiki Taufik, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Indonesien. “Därför är det livsviktigt att stoppa skogsavverkningen – för att rädda klimatet, de vilda djuren och även vår egen hälsa och framtid.”

The Natural Resources Conservation Bureau som utförde obduktionen av tigern fastslog att det var en 1-2 år gammal hane som skadats i sitt framben vilket troligen ledde till en infektion. Utredare hittade även en död gris nära fällan vilket indikerade att tigern kan ha varit en måltavla för tjuvjägare. Hittills i år har minst två Sumatratigrar fastnat i fällor på pappersföretaget APPs mark. Tyvärr kunde bara en av dem räddas och rehabiliteras.

Sedan 2008 har tjuvjakt och förlust av vilddjurens naturliga habitat på grund av pappersindustrins exploatering bara fortsatt. Sumatratigern är nu listad som kritiskt utrotningshotad av IUCN (International Union for Conservation of Nature). För tio år sedan avslöjade Greenpeace vad som hänt med en tiger som fastnat i en fälla på mark som ägs av APP. Filmklippet visade hur djuret gått en plågsam och utdragen död till mötes. Men incidenten är bara en i mängden av företagets mörka historia. Trots att APP har lovat att sluta upp med skogsavverkning har företaget ertappats med att vara involverad i förstörelse av skogar vid ett flertal tillfällen.

Skogarna i Indonesien är Sumatratigerns enda hem. Om vi ska ha en chans att rädda dessa ikoniska djur från utrotning måste de återstående skogarna skyddas från mänsklig invasion. Indonesiens regnskogar har i många år kraftigt minskat på grund av skövling och bränder för att göra plats för odlingsmark för pappers- och palmoljeindustrin. Många vilda djur såsom tigrar, elefanter och orangutanger har dött när de förlorat sina naturliga hem.

Sedan 2010 har Greenpeace kunnat avslöja bevis på att regnskog förstörs systematiskt i Indonesien och samtidigt krävt att pappers- och palmoljeindustrin slutar upp med att avverka skog och att Indonesiens regering stiftar en lag som straffar företag som avverkar skyddsvärd skog. Trots att APP lovade att sluta med skogsavverkningen redan 2013 visar Greenpeace studier att pappersföretagets underleverantörer brände ner ett skogsområde större än Singapore mellan 2015 och 2018. APP kontrollerar fortfarande skog som är hem åt tigrar, elefanter och orangutanger. I Sumatra har det förekommit flera fall där vilda djur dött till följd av mänsklig invasion i dessa områden.

I slutet av maj krävde över 90 lokala och internationella miljöorgansiationer (däribland Greenpeace) att APPs affärspartners bojkottar företaget om inte APP vidtar signifikanta ändringar i sin verksamhet och slutar avverka regnskog. Nu måste den indonesiska regeringen förstärka lagarna som skyddar landets skogar. Samtidigt måste företagen ge större uppmärksamhet till deras leverantörskedja och aktivt söka alternativ för att undvika skogsavverkning och utrotning av vilda djur.

Skogar över hela världen hotas av bränder och illegal avverkning. Tigrar, orangutanger och andra djur är beroende av skogarna för att överleva och behöver vår hjälp. Greenpeace arbete för att skydda världens skogar har pågått i 30 år och tillsammans med våra supporters har vi vunnit många viktiga milstolpar.

Vårt arbete i Indonesien går bland annat ut på att:

  • stärka Greenpeace Indonesia Forest Fires Prevention och släcka skogsbränder på plats i Indonesien
  • bevaka och dokumentera hoten mot regnskogarna – extra viktigt nu i pandemitider då lockdowns leder till att statligt skogsskydd minskar
  • bedriva oberoende forskning
  • påverka och sätta press på beslutsfattare
  • presentera hållbara lösningar
  • gå från ord till handling genom aktioner

Vi behöver fler som vill stötta vårt arbete för att skydda världens skogar nu och i framtiden. Bli månadsgivare och stå upp med oss för världens skogar HÄR.