För några veckor sedan togs ytterligare ett liv i den brasilianska delen av Amazonas, kopplat till motsättningar mellan ursprungsfolken och den olagliga skogsavverkningen.

Olaglig skogsavverkning möter få hinder i Brasilien, eftersom straffriheten är utbredd och lagbrotten sällan utredda. Samtidigt är det alltför lätt för skogsföretagen att ”tvätta” olagligt timmer och sälja det med falska dokument – även till internationella marknader och EU-länder. Det leder till konflikter mellan skogsavverkarna och Amazonas ursprungsbefolkning, ofta med våldsamma förtecken och ibland med dödsfall som följd. Precis som i fallet med Eusébio Ka’apor.

Eusébio Ka’apor, medlem av ursprungsfolket i delstaten Maranhão i Brasilien, blev knivmördad. Ka’apor-folket har sedan 2008 bett myndigheterna vidta åtgärder för att stoppa den olagliga skogsavverkningen i deras områden och har under de senaste åren gjort flera anmälningar om hot från skogsavverkare. Men myndigheternas insatser har endast varit sporadiska, lagbrotten har fått fortgå. Liksom våldet.

För några veckor sedan gav organisationen Global Witness ut rapporten ”How many more?”, som redovisar antalet mord på miljöaktivister världen runt. Enligt rapporten är Brasilien det land i världen där det är som allra farligast att stå upp för miljön, med totalt 29 mördade under 2014. Fyra av dem tillhörde något av landets ursprungsfolk.

5 maj 2015. Minneshögtid vid 10-årsdagen för mordet på den 73-årige nunnan Dorothy Stang. Hon tillbringade de sista 30 åren av sitt liv i den brasilianska delen av Amazonas, där hon stödde ursprungsbefolkningens kamp för att bevara sina hem och livsuppehälle.

EU:s timmerförordning från 2013 innebär förbud mot import av illegalt avverkat timmer. Trots detta fortsätter importen av tropiskt timmer till EU-länder – även till Norden – från den brasilianska delen av Amazonas.

Det svenska företaget Interwood slutade med importen av Ipe och allt annat tropiskt timmer från brasilianska Amazonas som ett resultat av de bevis Greenpeace presenterade under hösten 2014. Men det finns fortfarande ett antal svenska företag – IBI International och Cederträ Väst – som handlar med tropiskt timmer, som med stor sannolikhet är illegalt avverkat.

Så länge importländerna inte tar sitt ansvar kommer ursprungsfolken i Amazonas vara fortsatt utsatta. Därför är det viktigt att företag helt slutar att köpa timmer från den brasilianska delen av Amazonas. Samtidigt måste myndigheterna tillämpa befintlig lagstiftning och agera mot de företag som misstänks bedriva eller utgöra led i olaglig verksamhet.

Läs mer om skogsskövlingen i Brasilien i Greenpeace-rapporterna The Amazon’s Silent Crisisoch Night Terrors.

Erika Bjureby
Skogsansvarig på Greenpeace

Close