Engagera dig

Första stoppet på vår expedition från pol till pol är i Arktis. Få platser påverkas lika mycket av klimatförändringarna som Nordpolen och det har allvarliga konsekvenser för livet i och omkring havet.

Protect the Oceans Expedition - Arctic Leg. © Christian Åslund / Greenpeace

I mitten av april började en nästan ett år lång skeppsexpedition från Nordpolen till Sydpolen, för att belysa de akuta hot våra världshav möter. I Arktis, ska ett team av forskare undersöka hur klimatförändringarna påverkar denna sårbara region. Vi vet lite idag om hur havsisens avsmältning påverkar ekosystemen. Genom att utföra forskning och få mer kunskap kan vi ta bättre beslut om hur våra hav kan få nödvändig skydd.

Kolla in tre framgångshistorier om havsreservat – du hittar videon längst ner i artikeln, eller genom att klicka här.

”Vi behöver mer kunskap om Arktis om vi ska lyckas skydda vår blå planet. Jag fick en klump i magen när jag läste arktiska rådets rapport som kom ut tidigare i år. Den visade att isen smälter i mycket högre hastighet än vi tidigare trott. Arktis är den plats i världen där effekterna av klimatförändringarna är som störst”, säger Sune Scheller, havsansvarig på Greenpeace.

Faktum är att temperaturen stiger två gånger snabbare i Arktis än det globala genomsnittet – på grund av klimatförändringar orsakade av oss. Det resulterar i smältande havsisar och glaciärer samt ett krympande snötäcke.

Valrossar kastar sig mot döden

För havet och dess ekosystem är konsekvenserna enorma. Varmare hav, ett minskat istäcke och försurning av havsvattnet är bara några av de förändringar som påverkar vilda djur och livsmiljöer.

Med den ökade havsissmältningen ligger större och större områden oskyddade. Det har negativa konsekvenser för många djur i Arktis, såsom till exempel isbjörnar. Deras överlevnad är beroende av havsisen, där de jagar och förflyttar sig mellan olika områden.

Andra djur, såsom sälar och valrossar, får det också svårt med en krympande havsis när deras normala habitat försvinner. I Netflix serie “Our Planet” kan man se en hjärtskärande sekvens, där stressade valrossar i brist på havsis tvingas att vila i land på klippor vilket leder till att en del av de faller fritt mot döden när de ska ta sig ner till vatten.

Protect the Oceans Expedition - Arctic Leg. © Denis Sinyakov / Greenpeace

En valrossfamilj syns vila på ett isflak på Dahlbreen glaciären i Svalbard.

När havsisen försvinner öppnas nya områden upp för exploatering som många branscher har intresse av att utnyttja; tidigare orörda områden för fiskeindustrin, gruvdrift, och nya transportvägar öppnas upp.

Det är ett allvarligt hot när bullret från mänsklig industri stressar valar eller när bottentrålare sveper rent, genom känsliga kallvattenkoraller likt bulldozers, och lämnar efter sig ren ödeläggelse på havsbotten.

”Allt i Arktis fantastiska ekosystem är fint sammanlänkat. Vi måste skydda det för att undvika oåterkalleliga konsekvenser för naturen”, varnar Sune. ”Det faktum att Arktis smälter bör inte få ses som en möjlighet för världens ledare utan som en uppmaning till handling. En uppmaning till att skydda våra hav.”

Ett avtal kan betyda liv eller död för haven

Tillsammans med oberoende forskare undersökte vi för ett par år sedan smältande grönländska glaciärer och havsförsurning samt identifierade sårbara ekosystem på Svalbard. Resultat från undersökningen har lett till positiva förändringar. Till exempel skyddades tio sårbara havsbottnar kring Svalbard nyligen från förödande bottentrålning.

”Vi hoppas och tror att de bevis vi samlar på denna expedition kommer att leda till ännu mer havsskydd”, säger Sune. ”Arktis har länge varit en av de få ställena i världen med ostörd natur, men den förändras på grund av mänsklig aktivitet. Ett starkt globalt avtal som skyddar stora havsområden är ett av de bästa sätten att skydda våra världshav. Havsreservat fungerar. Så enkelt är det.”

Genom att skydda stora områden från förödande industrier kan djurlivet få återhämta sig och få tillfälle att frodas.

Det finns åtskilliga framgångsrika exempel och några av dem kan du se i denna video: