Engagera dig

De flesta är medvetna om att våra hav hotas av plastföroreningar, klimatförändringar och överfiske. På senare tid har ny teknologi öppnat upp för ännu en form av exploatering av våra hav: gruvdrift på havsbotten.

Scyphozoan Jellyfish. © Alexander Semenov

Scyphozoan Jellyfish. Fotograf: Alexander Semenov.

Havsbotten i världshaven är fulla med mineraler. Koppar, kobolt, magnesium och zink är bara några exempel som alla används i teknik industrin. Industrier är mycket angelägna om att få tillgång till dessa metaller, och utvinningen är redan igång. Men dessa ekonomiska fördelar kommer med en hög pris:

– Många av de områden som är intressanta för gruvdrift på havsbotten är också områden med hög biologisk mångfald. Stora områden i världshaven – som är utanför nationella lagar – är fortfarande outforskade. Så vi riskerar att förlora arter innan vi ens har upptäckt dem, säger Dima Litvinov, havsansvarig på Greenpeace.

Ett hot mot mångfald

Forskning visar att det är omöjligt att utföra gruvdrift på havsbotten utan att förlora biologisk mångfald. Det är inte bara en risk, som med oljespill – utan det är givet. Gruvdrift på havsbotten skadar ekosystem när de förstör levnadsmiljöer, förändrar sedimentskikten samt förorenar havet med buller och ljus vilket stör djurlivet. Det frigörs också gifter och kemikalier från drift och utrustningen.

Nyligen publicerade IPBES (en kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster) en rapport om förlusten av biologisk mångfald. Rapporten visar att det kan vara ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Vi måste beakta denna risk som gruvdrift på havsbotten innebär för havets biologisk mångfald innan det är försent. Förlust av biologisk mångfald och försämring av havsmiljön skulle också påverka framtida matförsörjning och välstånd för kustsamhällen.

En tickande bomb

Gruvdrift på havsbotten skulle också orsaka utsläpp av koldioxid. Djur såsom till exempel krill förvarar kol i deras kroppar och (ja) i deras bajs, som sedan sjunker till havsbotten där det lagras i tusentals år. Detta är känt som den biologiska pumpen; en naturlig process som fångar in kol. Forskare uppskattar att utan denna naturliga process skulle atmosfären innehålla upp till 50% mer CO2 och livet på jorden skulle se väldigt annorlunda ut från vad det gör idag.

Gruvdrift på havsbotten skulle förstöra kollagren på havsbotten och skulle kunna släppa ut denna CO2 från havet till atmosfären. Exploateringen av dessa komplexa naturliga system kan få katastrofala konsekvenser inte bara lokalt utan för hela den ekologiska balansen och för vår planet.

Vi måste skydda Lost City

Det finns en plats som brådskande behöver vårt skydd. Mitt ute i Atlanten har forskare upptäckt en del av havsbotten som kan vara platsen för livets källa på jorden. Området är känt som Lost City, uppkallad efter de vita kalkstenstornen som sticker upp ur havsbotten och ser ut som övergivna höghus. NASA has visat intresse för området eftersom det skulle kunna ge oss ledtrådar till hur liv kan uppstå på andra planeter. Lost city finns också med på UNESCOs lista över potentiella marina världsarv.

– Polen äger rättigheterna att utöva gruvdrift i detta område. Om de bestämmer sig att bedriva gruvdrift där skulle vi riskera förlora nödvändig kunskap för att förstå mer om livets uppkomst för att utvinna mineraler till mobiltelefoner och batterier, varnar Dima.

Vad är lösningen?

Greenpeace har precis seglat ut på en skeppsexpedition från Arktis till Antarktis för att rikta uppmärksamhet på de hot våra hav står inför. Vi vill påverka FN förhandlingarna och se till att det nya globala avtalet för haven blir starkt. Det nuvarande avtalet, UNCLOS, fokuserar främst på vem som har rättigheter att utvinna havets resurser. Vi vill att det nya avtalet ska fokusera på skyddet av våra hav.

Varför är ett avtal för haven så viktigt? Eftersom det kommer reglera tillgången till våra världshav; vilket utgör mer än 50% av hela vår planet.
Endast 2,2% av våra hav är skyddade idag och endast 1% av Internationellt vatten. Det gör världshaven till de minst skyddade på jorden. Ett nytt FN avtal skulle innebära ett varaktigt skydd för de områden som är hotade för gruvdrift och mineralexploatering.

– Greenpeace kommer att arbeta hårt för att skydda våra hav och vi vill tacka alla som står med oss för framtiden för vår planet, avslutar Dima.

Följ Greenpeace på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna från vår skeppsexpedition!