Med anledning av att oljebolaget Preem beslutat att satsa miljarder på att bygga ut sin verksamhet för att blanda in, bland annat tallolja i sin fossila bensin och diesel följer här Greenpeace kommentarer.

Aktivister protesterade under sommaren 2020 mot Preems planer på att bygga ut sin fossilverksamhet © Andrew McConnell / Greenpeace

Redan i höstas aviserade oljebolaget sina intentioner om en stor satsning på biobränslen, efter att de backat från en tilltänkt fossilexpanison efter massiva protester från miljörörelsen. Greenpeace sverigechef Isadora Wronski sa då att:

– Med enkel matematik kan man lätt förstå att låta oljebolagen ge sig in på våra åkrar och i våra skogar blir totalt ohållbart. Om vi bara skulle odla raps för bränslen på våra svenska åkrar; ingen potatis, inga grönsaker eller andra grödor, skulle vi ändå bara få fram hälften av det bränsle som Sveriges nuvarande vägtransporter kräver.

Nu har Preem:s styrelse beslutat att ta biobränsleexpansionen vidare. Carl Schlyter, kampanjledare för klimat- och systemomställningsfrågor är inte imponerad av Preems beslut.

 – Preems “planer” är ett i raden av desperata försök från oljebranschen att grönmåla en klimatskadlig verksamhet. Utsläppen från förbränning av bioenergi ökar stadigt och har ätit upp de utsläppsminskningarna Sverige gjort sedan 1990. Preem vill nu satsa miljarder på fortsatt förbränning, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace

 – Preems verksamhet är klimatskadlig, deras affärsmodell är i grunden fel. Förbränningen i sig måste minska, inte bara fossilanvändningen. Förbränning av drivmedel är inte cirkulärt, det ger inte de klimatvinster som vi behöver och det låser in samhället i en transportmodell som måste fasas ut omgående, säger Carl Schlyter

– Preem vill öka satsningarna på drivmedel, samma vecka som utfasningsutredningen föreslår ett stoppdatum för försäljning av bilar med förbränningsmotor. Det visar tydligt att Preem inte har framtiden för sig, utan kommer elda på in i kaklet till dess att samhället sätter ned foten, säger Carl Schlyter

– Samma vecka som Preem meddelar sin miljardsatsning på utökad verksamhet presenterar Riksrevisionen en granskning av hur allt fler AP-fonder drar sig ur fossilbolagen och att kraven på att divestera ökar, allt fler privata investerare drar sig ur fossilindustrin. Det är nu oerhört viktigt att regeringen håller tassarna borta från att ge Preem ekonomiskt stöd för utökad förbränning när både marknad och miljö kräver utfasning snarare än utbyggnad av oljebolagens verksamhet, säger Carl Schlyter

– Utsläpp är utsläpp. Atmosfären gör ingen skillnad på en kolatom från en tall eller en från berggrunden, de bidrar båda till den globala uppvärmningen. Biobränslen är ett i raden av desperata försök av oljeindustrin att försöka få subventioner för att hålla marknaden för deras fossila produkter levande genom att toppa upp med lite greenwash. Vi ska varken bränna fossiler, skog, djur eller mat i tanken. Vi behöver smarta och långsiktigt hållbara mobilitetslösningar som fungerar långt bortom 2030: satsningar på järnväg, kollektivtrafik, effektivisering och elektrifiering, säger Carl Schlyter