Engagera dig

Esperanza betyder hopp på spanska, ett namn fartyget fått av Greenpeace supporters. Esperanza är även vårt största skepp.

Esperanza utforskar Amazonasrevet i Brasilien.

Esperanza gick med Greenpeace 2002 då hon ersatte det nu pensionerade fartyget ‘Greenpeace’. Med sina 72 meter är hon det största fartyget som Greenpeace har till sitt förfogande. Hennes storlek och topphastighet på 14 knop har gjort henne till ett viktigt verktyg där stora distanser och hög hastighet krävs.

Esperanza har sen 2002 kämpat emot klåfingriga bolag som velat utsätta våra hav i allt i från riskfylld djuphavsborrning till att plundra Afrikas fiskbestånd.

Historia

Esperanza var ursprungligen en av 14 brandsläckningsfartyg som byggdes för den ryska regeringen mellan 1983 och 1987 på det polska varvet Stocznia Polonocna i Gdansk. Kategoriserad som ”heavy ice class” arbetade hon för den ryska regeringen i Murmansk.

På grund av resursbrist låg fartyget tyst i några år tills det på 80-talet såldes till Norge som ett försörjningsfartyg.

Efter att Greenpeace köpte Esperanza 2002, genomgick hon omfattande renoveringar och miljöförbättringar. Avlägsning eller säker isolering av asbest, ett nytt bränslesystem som säkras mot oljeutsläpp, förbätting av elektriska dieselmotorsystem, vattenreningsverk som säkerställer att endast rent vatten pumpas överbord, avfallsuppvärmningssystem samt att hon målades med TBT-fri färg.

I ombyggnaden blev även Ezperanza med helikopterdäck och två nya kranar.

Aktivist förbereder aktion mot oljeborrning i Arktis.