Manifestation utanför Utrikesdepartementet där namnunderskrifter från 35 000 svenskar spreds. Foto: Extinction Rebellion Sverige

Frihandelsavtalet mellan EU och de fyra sydamerikanska Mercosur-länderna, där Brasilien ingår, är ett direkt hot mot miljön, Amazonas regnskog och mänskliga rättigheter. Mer än 35 000 svenskar har skrivit under ett upprop, som lämnades över till utrikesdepartementet onsdag den 15 september. 

Bakom koalitionen står bland andra Greenpeace, Amazon Watch, Extinction Rebellion och Fältbiologerna. Den 15 september hölls en demonstration på Mynttorget och utanför Utrikesdepartementet i Stockholm. Trots att mer än 35 000 svenska medborgare skrivit under uppropet valde utrikesministern att inte ta emot koalitionens namninsamlingar. Under demonstrationen höll aktivister tal, Regina Lund läste en dikt och man spred ut namnunderskrifter framför utrikesdepartementet. Koalitionen kräver att Sverige säger nej till Mercosur-avtalet och därmed väljer Amazonas överlevnad framför handel.

Frihandelsdelen av associationsavtalet EU-Mercosur behöver stoppas och göras om från grunden. Framtida handelsavtal mellan EU och Mercosur behöver underordnas internationella konventioner kring biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa i alla stadier, säger Alex Brekke, Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige.

Frihandelsavtalet kommer att bidra till att öka handeln av några av de mest klimat- och miljöskadliga varorna som kött, soja, bioetanol, bekämpningsmedel och fossilbilar.

Amazonas regnskog och urfolken som lever där är redan nära en oåterkallelig brytpunkt. Frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur skulle ytterligare hota regnskogen och urfolks rättigheter på grund av ökat incitament till markövertagande för kött- och sojaproduktion. Den bristande skogspolitiken och urfolksfientliga agendan i framför allt Brasilien gör det hållbarhetsmässigt orimligt att ingå ett avtal vars hela essens ämnar att öka handeln med riskvaror så som kött och soja. Urfolken är de bästa förvaltarna av Amazonas regnskog, och eftersom deras mänskliga rättigheter inte är tillgodosedda eller skyddade bör Sverige säga nej till frihandelsavtalet,  säger Alex Brekke, Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige.

Bakgrund:

Sedan 2019 tillhör svenska civilsamhällesorganisationer den transatlantiska koalitionen Stop EU-Mercosur, vilken idag består av över 450 organisationer från såväl EU som Mercosur. I juni 2019 tillkännagav EU och Mercosur att ett frihandelsavtal utarbetats efter 20 år av förhandlingar. Om det implementeras kommer avtalet att främja avskogning, brott mot både mänskliga rättigheter och naturen, skada (lant)arbetare, småskaliga bönder och urfolk, samt beröva levebröd i både Europa och Sydamerika.

Till följd av påtryckningar från civilsamhället har EU-parlamentet samt flera medlemsstater, däribland Österrike, Frankrike, Belgien och Luxemburg, tagit ställning mot avtalet, och ratificeringen är för närvarande uppskjuten. Dock är det många svenska EU-parlamentariker som ställer sig fortsatt positiva till avtalet, och Sveriges regering har tydligt uttryckt att avtalet behöver ratificeras så snart så möjligt.

EU-kommissionen för i dagsläget dialog med länder i Mercosur om “förberedande villkor”, vilket möjligen kan tillägga ett ytterligare protokoll i avtalet. Koalitionen menar att detta är inte en lösning på de problem avtalet medför då avtalet reflekterar ett föråldrat och orättvist handelssystem som bara gynnar storskalig produktion – till nackdel för rättigheter och naturen. Handelsavtalet mellan EU-Mercosur underminerar arbetet och möjligheterna för social rättvisa och ekologiska, resilienta samhällen. Samverkan mellan EU och Mercosur behövs, men för att skapa en hållbar handelsmodell måste den baseras på principer om solidaritet, skydd av mänskliga rättigheter och respekt för planetens gränser. 

Koalitionen Stoppa EU Mercosur Sverige uppmanar därför svenska politiker att säga NEJ till frihandelsavtalet EU-Mercosur. Vi kräver att de prioriterar människor och miljö framför tillväxt.