Den här debattartikeln publicerades ursprungligen i Göteborgsposten

Kampanjen som Greenpeace idag anmäler har synts i bland annat Dagens Nyheter, Ny Teknik, Lysekilsposten, Expressen, Youtube, Facebook. Med bilder på gröna skogar, rikskändisar och prat om miljö och klimatfördelar försöker Preem få deras fossilverksamhet att framstå som något bra för klimat och miljö. Sanningen är att Preems planerad expansion av oljeraffinaderi i Lysekil skulle öka Sveriges utsläpp med en miljon ton och därmed göra verksamheten till Sveriges enskilt största utsläppskälla.

Sverige skulle få svårt att uppnå våra åtaganden i Parisavtalet och driva på i EU för ökade klimatambitioner.För att påverka allmänhet och beslutsfattare har Preem använt en redaktionell utformning i sina många annonser i DN och Expressen. Det är vilseledande i sig. Dessutom gör Preem påståenden som är direkt felaktiga och drar sig inte för att spela på människors rädsla för terror, krig och katastrofer.

Enligt Internationella Handelskammarens grundprinciper får inte marknadskommunikation ”utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande. ” (art. 4 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, 5 § MFL). En av många överträdelser mot detta i Preems annonser är synnerligen grovt, är i artikeln ““När krisen kommer till Sverige – Preem möter preppare” då Preems använder sig av kriget i Jugoslavien, med sina många krigsbrott mot civilbefolkningen för att bygga upp narrativet om vikten av Preems drivmedelsproduktion för Sverige under en eventuell kris (Expressen, 27/1 2020).

I en annan av de artiklar Greenpeace granskat finns flera exempel på vilseledande påståenden, även det en överträdelse. I en annons i Expressen (4/11 2019) citeras Preems teknikchef, Gunnar Olsson: “Våra raffinaderier hör till världens mest energieffektiva raffinaderier, vilket bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp.” Ett citat som försöker få det att framstå som att Preem minskat sina utsläpp. I verkligheten har raffinaderiet i Göteborg ökat sina utsläpp med 14 procent mellan 2017-2019 och en expansion av oljeraffinaderiet i Lysekil skulle innebära en utsläppsökning på 60 procent. Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Detta gäller särskilt produktens väsentliga egenskaper som är ägnade att påverka konsumentens val. Det rör sig exempel­vis om produktens beskaffenhet och miljöpåverkan.

Här kan du se vår film där vi förklarar Preems greenwashing

Det är heller inte första gången Preem tar till fula knep i sina marknadsföringsstrategier.  . Preems överträdelser har tidigare uppmärksammats ett flertal gånger av Reklamombudsmannen och förra året fick företaget Jordens Vänners greenwashing-pris. Trots det har Preem kunnat fortsätta med ännu en greenwashing-kampanj samtidigt som viktiga beslut som påverkar inte bara Lysekil och Sveriges framtid utan också de globala klimatförhandlingarna ska tas. Vi kräver därför att konsumentombudsmannen Cecilia Tisell omedelbart sätter stopp för Preems oetiska, oförsvarbara och otillåtna greenwashing en gång för alla.

Det är svårt att avgöra hur Preems massiva reklamsatsningar hittills påverkat beslutsfattare och opinion i frågan om fossilexpansionen i Lysekil. Än finns det dock tid att förhindra att ett oljeföretags kortsiktiga vinstintresse går före vår välfärd, samhällsutveckling och miljö.

Engagera dig