Plast i havet

Plast finns idag överallt, tyvärr även i våra hav. Enorma mängder plast hamnar i haven varje år, och ödelägger för djur och ekosystem. Plastföroreningar är ett gigantiskt miljöproblem vi inte kan återvinna oss ur, utan kräver handling nu.

Krabba fångad i bortkastad plastmugg i havet
Sköldpadda som fastnat i plastskräp som dumpats i havet

Problemet med plast i havet

Varje år hamnar runt 8-13 miljoner ton plast i haven. De här plastföroreningarna leder bland annat till att en över miljon havsfåglar och hundratusentals andra havslevande djur dör varje år. Dessutom väntas den globala produktionen av plast fördubblas de närmsta 20 åren. 90 procent av all plast som producerats fram till 2015 har inte återvunnits. När efterfrågan på fossilt bränsle väntas gå ned kompenserar fossilindustrin detta genom en ökad produktion av plast, och trots ambitioner med förnyelsebara alternativ framställs över 99 procent av all plast av fossila råvaror. Varje år produceras mer än 350 miljoner ton plast, och ungefär 40 procent går till engångsförpackningar, vilket också är den plasttyp som vanligast återfinns som skräp i vår natur.

Vad gör vi för att förhindra plast i havet?

Vi kan inte återvinna oss ur det här, vi måste stoppa plastproblemet vid källan, innan det når havet och vår natur.
Greenpeace jobbar för att få igenom starkt globalt avtal i FN som gör det juridiskt bindande att stoppa spridningen av plast i naturen samt minska användandet och produktionen av plast. Med ett globalt plastavtal kan vi se till att företagen slutar massproducera engångsplast som knappt används, och att plastavfall inte får fortsätta dumpas i andra länder.

Vi bidrar även till forskning om plastföroreningar, avslöjar vilka företag som är de värsta förorenarna och ställer dessa till svars. I länder där plastföroreningarna är som störst jobbar vi även med lokala insatser för att reducera påverkan på miljön.

Dykare från Greenpeace håller upp en plastflaska som hittats i Stilla havet och visar en skylt med texten: Coca-cola is this yours?

Läs mer om detta ämne

Utforska andra ämnen