Vi befinner oss i ett kritiskt ögonblick i världshistorien. Om vi inte agerar kraftfullt mot den skenande klimatkrisen kommer vi att förlora kampen om vår framtid.

Utsläppsminskningar kan inte längre vara en avvägningsfråga, utan en självklar prioritet då växthusgasutsläppen snabbt måste minska till noll. Det är tydligt att våra politiker kört fast i klimatfrågan, vilket innebär att vi måste skapa nya förutsättningar för att möjliggöra de klimatåtgärder som krävs. Riksdag, regering och kommuner måste lyssna till de krav som ställs från allt fler organisationer om behovet att utlysa klimatnödläge.

Vad menas med Klimatnödläge?

Att utlysa klimatnödläge skulle innebära att vi som samhälle kan börja behandla klimatkrisen som den kris den är. Det ska inte ses som en symbolisk handling utan som katalysator för kraftfulla klimatåtgärder. Det behöver motsvara ett sorts ökat beredskapsläge eller nationellt “stabsläge”, där vi på alla nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa. Rätt målsättningar för utsläppsminskningarna är nödvändigt men de måste också följas av tillräckliga åtgärder så att de faktiskt uppnås.

Climate March at the UN Climate Conference COP23 in Bonn. © Greenpeace

Här är några av de grundläggande klimatförbättrande åtgärder som Greenpeace anser är avgörande för att Sverige ska ha en chans att hamna i linje med 1,5-gradersmålet men som politiken hittills inte lyckats genomföra:

1. Upphör med det som orsakat problemet   

Klimatskadliga subventioner måste fasas ut snarast. Finanssektorn, inklusive statliga aktörer så som AP-fonderna, måste gå från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen, annars kommer vi aldrig att nå klimatmålen. Genom finansiering av och investeringar i världens fossila energisektor undergräver svensk finanssektor de klimatåtgärder vi vidtar på hemmaplan. Vi behöver ett stoppdatum för försäljning av nya fordon med förbränningsmotorer och även för försäljning av fossila bränslen som sådana.

2. Sätt stopp för det som förvärrar krisen
Vårt politiska system måste se till att avsluta alla stora pågående och planerade projekt som kommer att leda till högre klimatutsläpp och som låser in oss i ett långsiktigt fossilberoende, som expansioner eller nybyggnationer av flygplatser, nya motorvägar och annan infrastruktur för fossil energi. Vår överkonsumtion av naturens resurser måste upphöra och samhället måste anpassas till en hållbar och cirkulär ekonomi och grundläggande missförhållanden som mål om konstant ökad tillväxt måste överges.

3. Storsatsning på lösningarna
En global omställning till 100 procent hållbar förnybar energi är nyckeln till att lösa klimatkrisen. Sverige har goda förutsättningar till ett hållbart energisystem fritt från smutsiga fossila bränslen och farlig kärnkraft, och bär därmed ett ansvar att vara pådrivande i denna utveckling. Därför bör målet för nettonollutsläpp skärpas till 2030. Vi behöver även ställa om jordbruket snarast och låta det vara en del av lösningen istället för problemet. Dessutom måste vi återskapa naturliga kolsänkor genom att skydda och restaurera skogar och våtmarker. Genom att restaurera istället för att plundra våra skogar och hav blir de centrala delar i att rädda oss från både klimatkris och kollapsande ekosystem.

Vi befinner oss i en kris. Men det är ännu inte för sent. Det är dags för våra politiker att agera i enlighet med det och utlysa klimatnödläge.

Andra organisationer som också kräver
att politikerna utlyser klimatnödläge:

P.S.

Den svenska miljörörelsen skapade tidigare i år en checklista inför Sveriges kommande klimathandlingsplan med vad den bör innehålla för att sätta Sverige på en kurs mot att möta sina åtaganden enligt Parisavtalet. D.S