Kommer du ihåg när extremväder främst var något som drabbade människor som bor i exempelvis Afrika, söder om Sahara, människor på landsbygden i Syrien eller på Haiti? Nu drabbar det även oss i Europa. Låt det bli den typ av väckarklocka som ni inte väljer att snooza igenom.

Enligt Copernicus’ European Forest Fire Information System (EFFIS) har EU redan drabbats av 1 381 vildbränder under 2019, vilket är betydligt fler bränder än genomsnittet för första halvan av året. Enligt EFFIS är det på grund av de värmeböljor det rapporterats flitigt om. Vår vanliga ”högsäsong” för bränder i Europa är fortfarande framför oss  (augusti-september), så vi kan anta att om värmeböljorna fortsätter att rulla in över Europa så riskerar vi betydande fler utbrott av katastrofala bränder i slutet av sommaren och/eller början på hösten.

EU och Sverige har tidigare haft svårigheter att hantera alla dessa bränder, ändå gör vi långt ifrån tillräckligt i form av proaktiva åtgärder för att hantera och förebygga dessa återkommande värmeböljor.

Varmare klimat = fler och värre katastrofbränder. Människan har påverkat orsaken, skalan, och spridningen på storskaliga skogsbränder. Vi kan inte längre kan blunda för problemet, vi måste stoppa denna onda cirkel

Tyvärr kan vi än en gång konstatera det frustrerande faktum att vi fortfarande är långt ifrån de systemförändringar som vår överlevnad kräver. Det är under denna mandatperiod som grunden för den nödvändiga omställningen måste ske. Regeringen behöver därför utlysa klimatnödläge snarast för att kickstarta omställningsarbetet och fylla politiken med det innehåll som ger verklig systemförändring

Vi behöver politik som leder till en rättvis värld. En värld där våra barn mår bra och har tilltro till sin framtid. Inte den verklighet vi lever i idag, där barn är så rädda för vår gemensamma framtid att de bara vågar tillgodose sig 80 procent av sin utbildning.

 

Vi tillhör den regionen i världen som måste göra mest i klimatomställningen för en hållbar och rättvis värld, men det är tydligt att våra makthavare är vilsna i sitt klimatarbete. Att utlysa klimatnödläge kan vara precis den knuff de behöver för att ta det nödvändiga klivet mot att rätta alla politiska beslut efter den situation vi befinner oss i. Fråga sedan er själva: Har keeling-kurvan vänt nedåt? Om inte – steppa upp ytterligare.

Politiken missar dessutom uppenbart att respektera vikten av naturskydd som en nödvändig klimatåtgärd, samtidigt som de misslyckas med att minska växthusgasutsläppen i den takt som Parisavtalet och nästa generation kräver av oss. Det gör att de naturliga, billiga och redan fungerade sätten att lagra koldioxid blir allt viktigare. Växthusgasutsläppen måste ner till noll i vår del av världen. Att prata om  “minskning över tid” eller i “andra regioner” – den tiden är förbi. 

Ni med makt nu, måste också agera nu.

Eftersom att regeringen verkar ha svårt att prioritera de saker med störst positiv inverkan för minskning av utsläppen har vi gjort det åt er. Det bästa är att ni kan göra detta redan idag: Stoppa utbyggnaden av Förbifart Stockholm, stoppa utbyggnaden av Arlanda, stoppa byggandet av terminalen för flytande fossilgas, LNG, i Göteborg och stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil.

Lägg istället dessa enorma investeringar på klimatsmarta sätt att resa och ren flödesenergi från sol och vind. Det är ert jobb att säkerställa hållbar mobilitet i hela Sverige samt grön el till alla.

P.S. Världen behöver alltså MINDRE växthusgasutsläpp, inte mer. D.S.

Lina Burnelius & Rosanna Endre