En röd brännmanet som lever i djuphavet, en av de arter som finns beskrivna. Merparten av arterna i djuphaven är ännu okända

Djuphavet är en mystisk värld som tar vid där solljuset slutar. Här finns unika ekosystem och underliga varelser som frodats i miljontals år. Det är en plats vi idag vet väldigt lite om, och det är en av de sista platserna på planeten som ännu inte exploaterats – men det kan snart förändras.

Nu står djuphavet i centrum för en intensiv kampanj från ett handfull stora företag som vill påverka regeringar och den internationella havsbottenmyndigheten (ISA) att öppna upp för djuphavsbrytning i internationellt vatten. Samtidigt varnar forskare för att det kan leda till oåterkalleliga skador.

Varför gruvor i botten av djuphavet?

Stora gruvor flera tusen meter under vattenytan kan låta overkligt. Men det är något som kan bli allt vanligare. Man har upptäckt att djuphavsbotten är rik på mineraler och metaller som kobolt, nickel och litium, vilket bland annat används för att tillverka elbilar och smartphones.

Det har gjort att stora företag börjat intressera sig för att exploatera området för ekonomisk vinning. Mineralbrytning på djuphavsbotten kommer utföras av stora maskiner som “skrapar” havsbotten på naturresurser och vertikala tuber som transporterar materialet till ytan, samt ytterligare en maskin ombord på skeppet som filtrerar mineraler och sedan dumpar sediment och vatten tillbaka till havet.

Företag vill få grönt ljus för djuphavsbrytning

Kommersiell gruvdrift på djuphavet har ännu inte inletts, men nu har 29 koncessioner beviljats till bland annat Kina, Korea, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Ryssland. De har lagt beslag på stora delar av Stilla havet, Atlanten och Indiska Oceanen. 

Det visar att den internationella havsbottenmyndigheten (ISA) som är det FN-organ som har till uppgift att reglera gruvdrift på havsbotten väljer ekonomiska intressen före bevarandet av våra hav och dess marina ekosystem. 

Därför lät Greenpeace uppföra en internationell rapport “Deep Trouble: The murky world of the deep sea mining industry”. Där framgår det att forskare varnar för att djuphavsgruvdrift kan leda till oåterkalleliga skador, och att företagen bakom den nya industrin har kopplingar till olje- och gasindustrin samt stöttas av inblandade regeringar.

Riskerar förödande konsekvenser

I rapporten från Greenpeace varnar forskare för att gruvbrytning i djuphaven skulle orsaka allvarliga och potentiellt irreversibla skador i djuphavet och det unika marina liv som finns där. Dessutom skulle en sådan gruvdrift kunna skada de naturliga processer som lagrar koldioxid, och på så vis förvärra klimatkrisen.

Strömmar i havet kan även transportera moln av sediment, vilket kan leda till stora konsekvenser för fiskreproduktionen långt bortom exploateringsområdet. Negativa effekter på det globala fisket skulle kunna hota den främsta proteinkällan för över en miljard människor och inkomstkällan för många kustsamhällen på södra halvklotet som är helt beroende av fiske för sin fortlevnad.

Aktivister från Greenpeace International protestererar mot företaget Global Sea Mineral Resources (GSR) som vill bryta mineraler på djuphavsbotten / Foto av Marten van Dijl / Greenpeace
Protest av aktivister från Greenpeace International mot företaget Global Sea Mineral Resources (GSR) som vill bryta mineraler på djuphavsbotten.

Vi behöver ett starkt globalt havsavtal

Gruvdrift på havsbotten, överfiske, oljeborrning och plastföroreningar. Aldrig tidigare har våra hav mött så många hot som nu, ändå vill industrierna hitta nya vägar för exploatering. Det visar att vi måste skydda haven från destruktiva aktiviteter.

Idag skyddas knappt två procent av världens hav och att lösa stora globala miljöproblem som detta är inte enkelt, men det finns lösningar. Forskarna menar att haven har en chans att återhämta sig om vi skyddar 30 procent innan 2030.

Just nu pågår förhandlingar mellan världens ledare i FN om ett globalt havsavtal, men det avtalet kommer inte vara tillräckligt. Därför arbetar Greenpeace med att få igenom ett starkt globalt havsavtal som inkluderar de restriktioner som krävs för att ge haven en möjlighet att återhämta sig.

Vår överlevnad, hänger på havens överlevnad – och detta är en gyllene möjlighet vi inte har råd att missa. Därför måste vi nu höja våra röster, visa vårt engagemang och kräva handling.

Det går att förändra världen

I över 50 år har Greenpeace kämpat för att rädda världens hav. Vi arbetar med allt från forskning och aktioner till politisk påverkan och har gång på gång visat att världen går att förändra. ​​Vill du vara med i kampen för ett globalt havsavtal? Skriv på vår namninsamling!