Foto: Chanklang Kanthong / Greenpeace

Lögner, bortförklaringar och mörkläggningar – det är vad vi har upptäckt i efterdyningarna av det senaste oljeutsläppet i havet utanför Rayong-provinsen i Thailand, där fossilindustrin har lyckats öka sin ekonomiska och politiska makt de senaste åren.

Natten till den 25 januari kom rapporter om en undervattensledning som läckte råolja i östra Thailand. Undervattensledningen tillhör det Chevron-ägda oljebolaget Star Petroleum Refining Company Limited (SPRC). Incidenten resulterade i ett massivt oljeutsläpp som har förorenat vatten och stränder och som nu hotar kustsamhällen, korallrev och djurliv.

Satellitbilder kunde visa att oljeutsläppet täckte en yta större än 11 000 kvadratkilometer – dubbelt så stor som den thailändska turistön Koh Samet.

Satellitbild från 26 januari 2022som visar ett 11 000 kvadratmeter stort oljeutsläpp.

Oljebolaget mörkade om läckan

Tre dagar efter oljeläckan gjorde oljebolaget SPRC ett uttalande där man hävdade att ingen olja hade upptäckts på stränderna trots att satellitbilder kunde visa att oljeutsläppet hade vuxit och rörde sig mot Mae Ramphueng-stranden. Nästa dag nådde oljeutsläppet stranden och turister tvingades evakuera och lokala fiskeaktiviteter stoppades.

Oljeutsläpp och andra marina föroreningar sker regelbundet under transportrutter där oljetanker lastar och lossar sin smutsiga last och där oljebolag är verksamma, särskilt i Thailandbukten. Sedan 1974 har minst 240 oljeutsläpp inträffat i thailändska vatten men ofta är information om dessa ofta bristfällig och ofullständig.

Från oljeläckans första dag har informationen från oljebolaget och myndigheter – inklusive industriminister Suriya Jungrungruangkit – varit otydlig och motsägelsefull, speciellt gällande exakt hur mycket olja som läckt ut i havet. Industriministern hävdade bestämt att oljeutsläppet endast var på 5 000 liter när den i själva verket var över 400 000 liter och sa samtidigt att han “försäkrade att oljeutsläppet definitivt inte skulle ha någon påverkan på kustområden eller turism.” 

Nu måste Chevron ställas till svars
Greenpeace i Thailand rekommenderar att en oberoende panel nu tillsätts för att utreda den verkliga skada som orsakats av oljeläckan. Det är avgörande att få fullständig data över hur mycket olja som faktiskt har läckt ut. Oljebolaget måste även redovisa information om dess användning av dispergeringsmedel – de kemikalier som sprejas på oljeutsläpp så att oljan bryts ner i mindre droppar –  och hur detta påverkar det marina djurlivet och människor i området

Foto: Chanklang Kanthong / Greenpeace

Oljeutsläpp får inte bara katastrofala konsekvenser för vattenlevande djur utan påverkar även växtplankton och alger när fotosyntesprocessen förhindras på grund av att ljuset inte når ner under vattenytan. Förutom långvariga skador på det marina livet så har oljeutsläppet nu smutsat ner Mae Ramphueng’s vackra stränder som är populära bland lokalbor och viktiga för alla de som livnär sig på turismindustrin.

Greenpeace kommer fortsätta kräva att det ansvariga Chevron-ägda företaget SRPC måste ställas till svar, inte bara för miljökatastrofen som orsakats av oljeutsläppet men även för missledande information och bristen på transparens om olyckan. Greenpeace kräver även att den thailändska regeringen nu tar ställning när det gäller beroendet av fossila bränslen och dess skadliga konsekvenser för människor, djur och planet. Greenpeace i Thailand kräver också att regeringen tillsätter en oberoende kommitte som utreder den här oljekatastrofen samt landets energiplan för att fasa ut farliga fossila bränslen och stoppar planerade expansioner från fossilindustrin.

Fler oljekatastrofer att vänta

Samtidigt som konsekvenserna av oljeutsläppet i Thailand fortfarande är oklara tickar en livsfarlig miljöbomb i Röda havet som riskerar att orsaka den största miljökatastrofen någonsin.
Den rostskadade oljetankern FSO Safer innehåller fyra gånger så mycket olja som fartyget Exxon Valdez läckte ut när det gick på grund i Alaska 1989 och orsakade en av världens värsta oljekatastrofer. Greenpeace arbetar nu med organisationer i regionen med att identifiera och stötta lösningar för att överföra oljan från den övergivna oljetankern samtidigt som vi förbereder oss för att snabbt agera om ett större oljeutsläpp skulle inträffa. Var med och stötta arbetet för att förhindra den värsta oljekatastrofen någonsin – swisha valfritt bidrag här.