FSO Safer © Maxar Technologies satellite services

I Amsterdam träffades sändebud från bland andra Sverige, Nederländerna, Frankrike, Finland och Qatar för att diskutera finansiering av projektet att hantera den sönderrostande oljetankern FSO Safer utanför Jemens kust. Som vi tidigare har skrivit om riskerar FSO Safer att bli tidernas värsta miljökatastrof om den bryts sönder eller exploderar. Länderna har enats om att bidra till ett belopp som räcker till att sätta igång räddningsoperationen men fortfarande saknas det totala beloppet på 80 miljoner dollar som krävs för att all olja säkert ska ha forslats bort innan oktober då svårare väderförhållanden väntas i Röda havet. I veckan kom nyheten att Sverige via Sida kommer att bidra med 30 miljoner kronor till att oskadliggöra oljetankern. Vi välkomnar såklart det beskedet, och att Greenpeace globala uppmärksammande och intensiva lobbyarbete kan ha varit en bidragande orsak.

Ghiwa Nakat från Greenpeace i Mellanöstern kommenterar: “Nog med förseningar nu, länderna måste se till att all olja ombord på FSO Safer forslas bort på ett snabbt och säkert sätt. Regeringar har tagit lovande steg, och de måste fortsätta bygga vidare på detta. Medan vissa länder som Frankrike, Finland, Tyskland, Nederländerna, Qatar, Sverige och Storbritannien och andra har förbundit sig till att ge pengar enligt FN, har den totala summan fortfarande inte nåtts, och varje dag som går förfaller Safer ännu mer. Medan vi väntar på att hela budgeten ska vara tillgänglig är det avgörande att utrustning som avgränsningsbommar finns tillgänglig om en oljeläcka skulle ske och att lokalsamhällen blir informerad om riskerna.”

På FSO Safer finns 1,1 miljon oljefat (140 000 ton) som närsomhelst kan börja läcka och utlösa en av världens värsta oljekatastrofer och förutom att riskera de känsliga ekosystemen vid Röda havet, orsaka en eskalerande humanitär kris i regionen..

Trots att det låter som om 80 miljoner dollar för att oskadliggöra oljetankern är väldigt mycket pengar, är det bara en droppe i havet jämfört med de subventioner regeringar ger till oljebolagen. Enligt International Energy Agency (IEA) är olja det mest subventionerade bränslet och G20-ländernas regeringar subventionerar fossilindustrin med i genomsnitt 405 miljarder per år.

Beloppet som behövs för att oskadliggöra oljetankern är även avsevärt mycket mindre än de största oljebolagens vinster. Samma månad som konferensen för att samla in pengar för att transportera oljan från FSO Safer inträffar så håller flera oljebolag årsstämmor och offentliggör sina vinster.

Första kvartalet 2022:

BP’s vinst = 6,2 miljarder dollar

ConocoPhilips vinst = 6,3 miljarder dollar

ExxonMobil’s vinst = 5,48 miljarder dollar

Shell’s vinst = 9m1 miljarder dollar

TotalEnergies vinst = 9 miljarder dollar

Olja utgör en stor risk från utvinning till transport och förbränning, och är en stor bidragande orsak till den rådande klimatkrisen vi befinner oss i. Istället för att spendera miljarder dollar årligen på att stödja fossilindustrin måste regeringar fasa ut fossila bränslen och övergå till förnybar energi som är säker, hållbar och ekonomiskt lönsam.