Hemliga dokument från brittiska utrikesdepartementet

Trots att Cairn Energys oljerigg är som en mindre katedral i storleken har det varit svårt att hitta den bland alla isberg som finns i Norra Atlanten, lite som att leta efter en nål i en höstack. Men efter att ha spanat i en vecka har Greenpeaceskeppet Esperanza äntligen hittat den, omkring 32 mil utanför Grönland.


Cairn Energy tänker  i jakten på  ny olja provborra fyra hål på upp till 1500 meters djup, samma djup som BP:s olycksdrabbade  rigg Deepwater Horizon  borrade på då den exploderade i Mexikanska golfen förra året. Fast Cairn Energys provborrning sker  under mycket mer riskabla förhållanden.

Både Kanada och USA har stoppat alla borrningar i Arktis på grund av att miljörisken är för stor och Norge har sagt nej till borrningar i alla isfyllda farvatten. Just detta är också ett av de stora problemen med den plats som Cairn Energy valt att borra på; mellan Kanada och Grönland är det vanligt med ”resande” isberg som såklart utgör en stor fara och gör att oljeborrning här är särskilt olämpligt.

Greenpeace har fått tag i hemliga dokument från den brittiska regeringen som visar att även de ser farorna med borrning i Arktis. I dokumenten slås det fast att ett oljeutsläpp i Arktis skulle vara ödesdigert och näst intill omöjligt att sanera. I en e-postkonversation upplyser tjänstemännen på utrikesdepartementet den engelske klimat- och energiministern Chris Huhne om att ”det är svårt att få assistans vid ett föroreningsproblem i området och näst intill omöjligt att på ett bra sätt förhindra skador”.

I ett annat av dokumenten påpekas att ”stora utmaningar återstår. Den största är risken för en olycka likt den i Mexikanska golfen. Det arktiska ekosystemet är särskilt sårbart, och olyckshantering skulle vara långsammare och svårare än i Mexikanska golfen på grund av områdets avlägsenhet och svårigheterna med att arbeta i minusgrader.”

Utöver detta så medför borrningen ytterligare negativa konsekvenser för den arktiska havsmiljön. Cairn Energy släpper ut fler rödlistade kemikalier vid varje provborrning än vad som släpps ut på ett helt år från alla norska och danska oljeborrningar tillsammans.

En grupp grönländare i Danmark har tröttnat på att de grönländska politikerna inte lyssnar på medborgarnas oro över riskerna med oljeborrningen. De kallar idag till protest i Köpenhamn. (ser artikel på danska)

Cairn Energy är för närvarande det enda företaget som ämnar borra i regionen under detta år. Men andra stora intressenter håller koll på händelseförloppet, och om Cairn lyckas hitta olja kan vid nog räkna med en oljerush som riskerar att förstöra den ömtåliga Arktiska miljön.