Idag överlämnade 23 miljöorganisationer det upprop som på bara två månader skrivits under av fler än 45 000 svenskar som kräver förändring gällande hur statliga Sveaskog förvaltar vår gemensamma skog. Ibrahim Baylan, näringsminister och den som är yttersta ansvarig för Sveaskogs direktiv tog emot underskrifterna.

Överlämning av 45 000 namnunderskrifter från människor som som kräver förändring gällande hur statliga Sveaskog förvaltar vår gemensamma skog fr.v: Dennis Kraft, BirdLife Sverige; Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen; Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF; Ibrahim Baylan, Näringsminister och ansvarig för sveaskogs direktiv; Viktor Säfve, Skydda skogen; Lina Burnelius Greenpeace

─  Så många underskrifter på så kort tid visar att vi i Sverige bryr oss om vår skog. Det måste näringsminister Baylan och Sveaskog ta på mycket stort allvar. Under detta ödesdigra decennium måste vi förvalta vår statligt ägda skog på ett sätt som respekterar vårt gemensamma natur- och kulturarv och värnar vår naturliga lösning till klimatkrisen – det är ett ansvar som sträcker sig längre än mandatperioder och förordnanden. De som har makt idag måste se till allas vår framtid. Säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace.

Vår skog är ett upprop som riktar sig till Regeringen som via statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av Sveriges produktiva skogar. Staten bör vara en föregångare inom hållbart skogsbruk menar de 23 organisationerna bakom “Vår skog”.

Näringsminister Ibrahim Baylan, ansvarig för Sveaskogs direktiv, fick en tavla och ett USB-minne med fler än 45 000 namnunderskrifter som vill att regeringen ser över direktiven för Sveaskog.


Kraven på regeringen och Sveaskog lyder i korthet:

  • Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
  • Använda statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  • Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  • Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.

─  Nu har regeringen gått ut och slagit sig för bröstet över att “miljö- och klimatslakten är över” men vi kan inte andas ut så länge vårt statliga skogsbolag bedriver ett skogsbruk som äventyrar vår sista gammelskog och således våra chanser att nå klimat och miljömålen. Den koldioxid som frigörs genom Sveaskogs aggressiva avverkning tar decennier att kompensera för. Det är tid vi inte har, Så nu är det är upp till bevis för regeringen. Är det verkligen slut på miljö- och klimatslakten eller kommer den att fortsätta med Sveaskog i fronten, undrar Lina Burnelius.

Tidigare i veckan släppte Skydda skogen och Greenpeace också resultaten av inventeringar av Sveaskogs bestånd som Skydda Skogen genomfört under 2018. Inventeringen visar att Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper med höga naturvärden.

─ Vi måste inventera och skydda mer naturskog med höga naturvärden, inte tvärtom. Det faktum att statliga Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper är i inget mindre än en skamfläck. Hur ska vi någonsin kunna nå våra demokratiskt beslutande miljömål om Sveaskog systematiskt avverkar skogens nyckelspelare, som nyckelbiotoperna faktiskt är? Sa Lina Burnelius då.

Kontakt:

Ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace
Lina Burnelius
+46 (0)72 214 43 60

Kommunikationsansvarig, Greenpeace
Markus Mattisson
[email protected]
+46 (0)70 397 66 72