Det stora svenska skogsbolaget SCA är ett av de jättebolag som pekas ut i en ny rapport från Greenpeace International, ”Countdown to Extinction” som kartlägger stora företags ansvar i den globala skogsskövlingen. SCA är leverantör till många av världens större varumärken bland annat Essity med märken som; Edet, Tork, Libero och Libresse samt kosmetikajätten L’Oréal, Nestlé, Unilever, Amazon och IKEA.

Greenpeace activists project the words Forest SCAndal and Climate SCAndal on SCA Östrand pulp mill in Sundsvall, Sweden. SCA is the major Swedish pulp producer. The company keeps on logging in the critical forest landscapes that are crucial for both climate and biodiversity.

Troligtvis är det så att konsumentbolagen tänker att FSC-märkningen är en garant för ett hållbart skogsbruk, så är uppenbart inte fallet. Trots att FSC-certifiering bland annat ska innebära fritt i förväg och informerat samtycke från samerna så fortsätter SCA att skövla den sista gammelskogen i Sápmi, utan skogar som kan förse renen med naturlig föda, dör långsamt renen och med det den Samiska kulturen, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace

SCA är en av Europas största privata skogsägare. Dess bidrag av omvandlingen från naturskog till plantager saknar motstycke: Nära 300 000 hektar – hälften av Sveriges sammanlagda contortatall-plantage, är planterade av SCA.

– Varken klimatet, renen eller den biologiska mångfalden tål så här många kalhyggen och monokulturer, säger Lina Burnelius

Ett contortatall-plantage omöjliggör renskötsel och vi förväntar oss att SCA återkommer med en avvecklingsplan snarast. Inte heller den biologiska mångfalden klarar av så här många monokulturer; många träd, av en sort, i en ålder har ytterst lite gemensamt med ekosystemet skogen, säger Lina Burnelius

Greenpeace har vid upprepade tillfällen kritiserat SCA:s skogsbruksmetoder för att de varken tar hänsyn till klimat eller biologisk mångfald. Så sent som i mars stoppade lokala aktivister SCA från att avverka ett område där ett 30-tal rödlistade arter identifierats.

IPBES (panelen för biologisk mångfald) och IPCC (klimatpanelen) är tydliga. Vi måste skydda mer skog för att kunna hantera mänsklighetens två stora utmaningar – klimatkrisen och det ekologiska sönderfallet. Jättebolaget SCA tar inte sitt ansvar. De fortsätter att avverka oersättlig  skog, till största del med kalhyggesmetoder vilket innebär enorma växthusgasutsläpp, säger Lina Burnelius

Det som gör det svenska skogsbruket ytterligare problematiskt är att man utöver att använda sig av ohållbara avverkningsmetoder också till största del levererar råvara för ohållbara produkter som engångsartiklar och biobränslen. Vi skövlar alltså skog,  bränner i alltför stor utsträckning upp den och ersätter den med plantage som sedan också bränns upp. Helt ohållbart och en stor bidragande faktor till den globala upphettningen – atmosfären gör ingen skillnad på växthusgaser från fossila bränslen eller från skogsbruk, säger Lina Burnelius

Som rapporten beskriver så utökar nu SCA sin verksamhet och har nyligen invigt vad de kallar världens största massafabrik, Östrands massafabrik, de vill också utöka sin produktion av råtallolja med mer än det dubbla. SCA säger att de är medvetna om att den nya massafabriken kommer att öka efterfrågan på skog i norra Sverige.

Samtidigt planerar den finska skogsjätten Metsä Group en miljardinvestering i en massafabrik i Kemi, norra Finland som skulle öka efterfrågan på virke med 4,5 miljoner kubikmeter årligen. Det är klarlagt att skogarna i norra Finland inte kommer att räcka till för att mata den nya fabriken utan import från både Sverige och Ryssland behövs. Lika klart är det att det inte finns tillräckligt med skog för de planerade pappersmassaexpansionen i Norden, varken i Sverige eller i Finland.

Att Svenska SCA och Finska Metsä Group, mitt under klimatkris och biologiskt sönderfall, tävlar i någon slags ‘klimatskandal-finnkamp’ där det handlar om att bygga störst fabrik för att bokstavligt talat elda på den globala upphettningen genom ökad produktion av bränsle och engångsartiklar från skogen, det är inget mindre än ett slag i ansiktet på alla som tar klimatkrisen på allvar, och för alla oss andra som är beroende av friska skogar i norra Sverige och norra Finland. Sveriges massafabriksindustri står redan idag för avsevärt högre växthusgasutsläpp än Sveriges fossila industrier och i det läget väljer de alltså att bygga ut verksamheten ytterligare, maskerat bakom ord som fossilfrihet, säger Lina Burnelius.

Andra svenska bolag har också utvärdertas i rapporten. IKEA, AAK och Arla får samtliga betyget underkänt vad gäller transparens och kunskap om sina leverantörskedjor.

Här hittar du rapporten och sammanfattning från Greenpeace International

2017 genomförde aktivister en aktion mot Östrands massafabrik, här hittar du bilder

 

Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig Greenpeace Nordic

Markus Mattisson
[email protected]
+46(0)70 397 66 72

Ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace i Sverige

Lina Burnelius

[email protected] 

072-214 43 60

kommunikationsansvarig, Greenpeace Nordic

[email protected]

+358 50 369 6202