Skogsutredningen misslyckas med att lyfta skogens centrala roll för den biologiska mångfalden och klimatet och de hot den står inför. 

– Januaripartiernas krav på att Skogsutredningen att leverera en “växande cirkulär bioekonomi” är ett ihåligt påhitt. Naturen kan inte leverera ständig tillväxt, samtidigt som ekosystemen skövlas och plundras. Endast en djupare insikt om och respekt för livets grundpremisser, samexistens och samverkan kan skapa ett hållbart skogsbruk, säger Isadora Wronski Sverigechef Greenpeace

– Vi välkomnar förslaget på fyra nya nationalparker, ökat av skydd fjällnära skog och ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald, men marginella åtgärder räcker inte. Dagens exploaterande skogsbruk baserat på dominans och kontroll måste förändras i grunden.  De akuta klimat- och artkriserna kräver ett systemskifte inom skogs- och näringspolitiken. Ekonomin kan inte förhandla bort ekosystemens beroende av tid och rum för dess funktion, säger Carl Schlyter kampanjledare klimat- och systemförändringsfrågor

– Utredningens förslag att “gallra” ut kunskaper om nyckelbiotoper är extremt oroväckande, vetenskapen måste ligga till grund för naturvården och nyckelbiotopsinventering är ett viktigt verktyg. säger Carl Schlyter kampanjledare klimat- och systemförändringsfrågor