Tidigt på morgonen den 26 april 1986 exploderade reaktor fyra i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Det orsakade vad FN har kallat ”den största miljökatastrofen i mänsklighetens historia”.

Tjernobyl var olyckan som kärnkraftsindustrin sade aldrig skulle hända.

Tjugofem år senare påminde kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, oss om att risken för ytterligare en olycka likt Tjernobyl fortfarande finns, överallt där kärnkraft används.

De långlivade radionuklider som frigjordes genom vid Tjernobylolyckan innebär att katastrofen fortsätter – 30 år senare. Det påverkar fortfarande livet för miljontals människor.

Här är 15 saker du kanske inte vet om katastrofen:

1. För 30 år sedan exploderade reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl, som ligger i Ukraina. Nästan fem miljoner människor lever fortfarande i kontaminerade områden.

Familj med potatisvagn i Ukraina. © Denis Sinyakov / Greenpeace

2. Den mängd radioaktiv strålning som släpps ut är ungefär 200 gånger högre än det sammanlagda utsläppet från atombomberna som föll över Nagasaki och Hiroshima.

Resterna av en förskola i staden Pripyat. © Steve Morgan / Greenpeace

3. Människor i den närmaste staden, Pripjat, evakuerades först två dagar efter katastrofen. Vid den tiden hade många människor redan utsätts för höga nivåer av strålning.

Livet i den 3 mil stora säkerhetszonen runt Tjernobyl. © Jan Grarup / Noor / Greenpeace

4. Radioaktivt regn föll så långt bort som Irland. Ukraina, Vitryssland och Ryssland var de mest drabbade länderna. 63 procent av det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl drabbade dem.

Dekontamineringscentret i Pripyat. © Clive Shirley / Signum / Greenpeace

5. Sedan staden Pripjat övergavs av människor på grund av höga strålningsnivåer har vargar, vildhästar, bäver, vildsvin och andra djur befolkat staden.

Vildhästar i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

6. Djur som lever i säkerhetszonen runt Tjernobyls kärnkraftverk (3 mil) har högre dödlighet, ökad grad av genetiska mutationer och minskad nativitet.

Herrelös hund i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

7. Man skulle kunna tro de andra Tjernobylreaktorerna också stängdes omedelbart. Men istället återupptogs driften av de tre andra reaktorerna i kärnkraftverket och drevs i ytterligare 13 år tills de slutligen stängdes år 2000.

Reaktor 1 och 2 vid Tjernobyls kärnkraftverk. © Greenpeace / Stefan Füglister

8. Det finns fortfarande radioaktiva ämnen kvar, inkapslade i en sönderfallande cementsarkofag som byggdes över reaktorn efter olyckan. Ett nytt massiv skal byggs över den nuvarande sarkofagen. Men den beräknas bara hålla i 100 år.

Den nya gigantiska sarkofagen som ska omsluta den havererade reaktorn. © Denis Sinyakov / Greenpeace

9. Den närliggande skogen nära katastrofen kallas ”den röda skogen”, efter att höga nivåer av strålning dödade träden och efterlämnade stora områden med ljusröd död tall.

Mätning av radioaktivitet i "den röda skogen" i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

10. Kärnkraftsindustrin och regeringarna i Ukraina, Ryssland och Vitryssland vill spendera miljarder på nya kärnkraftsprojekt samtidigt som de bortser från sitt ansvar att stödja de efterlevande från Tjernobyl-olyckan. De förminskar effekterna av katastrofen och tonar ner de umbäranden människor runt Tjernobyl får leva med.

Byn Drosdyn, nära Tjernobyl. © Jan Grarup / Noor / Greenpeace

11. Nu kan du även boka en resa till Tjernobyl-zonen! Turistbyråer organiserar dagsturer i den övergivna staden Pripjat, strax intill det havererade kärnkraftverket.

Trettio år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl återbesöker Greenpeace reaktor 4 och den nya så kallade "New Safe Confinement". © Denis Sinyakov / Greenpeace

12. Pripjat är en kraftigt kontaminerad stad och kommer att förbli övergiven av människor eftersom det finns rester av farligt plutonium i området, ett ämne som har en halveringstid på 24 000 år!

Den övergivna staden Pripyat i Ukraina. © Denis Sinyakov / Greenpeace

13. Strålningen var så stark att färgen på brandmannen Vladimir Praviks ögon ändras från bruna till blåa.

Övergivet sjukhus i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

14. Sverige var det första landet som informerade världen om katastrofen, efter att den sovjetiska regeringen till en början hemlighöll olyckan.

Den öde staden Pripyat. © Clive Shirley / Signum / Greenpeace

15. I de kontaminerade områdena berör Tjernobylolyckan varje aspekt av människors liv. Strålning från Tjernobyls kärnkraftverk finns i den mat de äter, i den mjölk och det vatten de dricker, i skolor, parker och lekplatser, och i skogen vars ved de bränner att hålla sig varma.

Invånare med försäljning på en lokal rysk marknad. © Denis Sinyakov / Greenpeace