Tidigt på morgonen den 26 april 1986 exploderade reaktor fyra i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Det orsakade vad FN har kallat ”den största miljökatastrofen i mänsklighetens historia”.

Tjernobyl var olyckan som kärnkraftsindustrin sade aldrig skulle hända.

Tjugofem år senare påminde kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, oss om att risken för ytterligare en olycka likt Tjernobyl fortfarande finns, överallt där kärnkraft används.

De långlivade radionuklider som frigjordes genom vid Tjernobylolyckan innebär att katastrofen fortsätter – 30 år senare. Det påverkar fortfarande livet för miljontals människor.

Här är 15 saker du kanske inte vet om katastrofen:

1.Fem miljoner människor i kontaminerade områden

För 30 år sedan exploderade reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl, som ligger i Ukraina. Nästan fem miljoner människor lever fortfarande i kontaminerade områden.

Familj med potatisvagn i Ukraina. © Denis Sinyakov / Greenpeace

2. 200 gånger mer radioaktiv strålning

Den mängd radioaktiv strålning som släpps ut är ungefär 200 gånger högre än det sammanlagda utsläppet från atombomberna som föll över Nagasaki och Hiroshima.

Resterna av en förskola i staden Pripyat. © Steve Morgan / Greenpeace

3. Evakuerades först två dagar senare

Människor i den närmaste staden, Pripjat, evakuerades först två dagar efter katastrofen. Vid den tiden hade många människor redan utsätts för höga nivåer av strålning.

Livet i den 3 mil stora säkerhetszonen runt Tjernobyl. © Jan Grarup / Noor / Greenpeace

4. Radioaktivt regn

Radioaktivt regn föll så långt bort som Irland. Ukraina, Vitryssland och Ryssland var de mest drabbade länderna. 63 procent av det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl drabbade dem.

Dekontamineringscentret i Pripyat. © Clive Shirley / Signum / Greenpeace

5. Övergiven stad

Sedan staden Pripjat övergavs av människor på grund av höga strålningsnivåer har vargar, vildhästar, bäver, vildsvin och andra djur befolkat staden.

Vildhästar i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

6. Högre dödlighet hos djur

Djur som lever i säkerhetszonen runt Tjernobyls kärnkraftverk (3 mil) har högre dödlighet, ökad grad av genetiska mutationer och minskad nativitet.

Herrelös hund i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

7. Reaktorer fortsatte drivas

Man skulle kunna tro de andra Tjernobylreaktorerna också stängdes omedelbart. Men istället återupptogs driften av de tre andra reaktorerna i kärnkraftverket och drevs i ytterligare 13 år tills de slutligen stängdes år 2000.

Reaktor 1 och 2 vid Tjernobyls kärnkraftverk. © Greenpeace / Stefan Füglister

8. Fortfarande radioaktivt

Det finns fortfarande radioaktiva ämnen kvar, inkapslade i en sönderfallande cementsarkofag som byggdes över reaktorn efter olyckan. Ett nytt massiv skal byggs över den nuvarande sarkofagen. Men den beräknas bara hålla i 100 år.

Den nya gigantiska sarkofagen som ska omsluta den havererade reaktorn. © Denis Sinyakov / Greenpeace

9. ”Den röda skogen”

Den närliggande skogen nära katastrofen kallas ”den röda skogen”, efter att höga nivåer av strålning dödade träden och efterlämnade stora områden med ljusröd död tall.

Mätning av radioaktivitet i "den röda skogen" i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

10. Vill starta nya kärnkraftsprojekt

Kärnkraftsindustrin och regeringarna i Ukraina, Ryssland och Vitryssland vill spendera miljarder på nya kärnkraftsprojekt samtidigt som de bortser från sitt ansvar att stödja de efterlevande från Tjernobyl-olyckan. De förminskar effekterna av katastrofen och tonar ner de umbäranden människor runt Tjernobyl får leva med.

Byn Drosdyn, nära Tjernobyl. © Jan Grarup / Noor / Greenpeace

11. Sugen på ett besök?

Nu kan du även boka en resa till Tjernobyl-zonen! Turistbyråer organiserar dagsturer i den övergivna staden Pripjat, strax intill det havererade kärnkraftverket.

Trettio år efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl återbesöker Greenpeace reaktor 4 och den nya så kallade "New Safe Confinement". © Denis Sinyakov / Greenpeace

12. Fortsatt kraftigt kontaminerad

Pripjat är en kraftigt kontaminerad stad och kommer att förbli övergiven av människor eftersom det finns rester av farligt plutonium i området, ett ämne som har en halveringstid på 24 000 år!

Den övergivna staden Pripyat i Ukraina. © Denis Sinyakov / Greenpeace

13. Extremt stark strålning

Strålningen var så stark att färgen på brandmannen Vladimir Praviks ögon ändrades från bruna till blåa.

Övergivet sjukhus i Pripyat. © Vaclav Vasku / Greenpeace

14. Sverige först i världen om att informera

Sverige var det första landet som informerade världen om katastrofen, efter att den sovjetiska regeringen till en början hemlighöll olyckan.

Den öde staden Pripyat. © Clive Shirley / Signum / Greenpeace

15. Påverkar varje aspekt av livet

I de kontaminerade områdena berör Tjernobylolyckan varje aspekt av människors liv. Strålning från Tjernobyls kärnkraftverk finns i den mat de äter, i den mjölk och det vatten de dricker, i skolor, parker och lekplatser, och i skogen vars ved de bränner att hålla sig varma.

Invånare med försäljning på en lokal rysk marknad. © Denis Sinyakov / Greenpeace