Greenpeace kommenterar dagens utspel från regeringen och Sverigedemokraterna om ny kärnkraft i Sverige

Rolf Lindahl, talesperson i klimat- och energifrågor på Greenpeace:
– Regeringen talar om en massiv utbyggnad av kärnkraft men risken är snarare att de lägger på ett massivt skuldberg på svenska skattebetalare. Alla jämförbara kärnkraftsprojekt som inletts i Västeuropa, i Frankrike, Finland och Storbritannien har drabbats av kraftiga kostnadsökningar och förseningar, det finns inget som talar för att detta inte också skulle ske här.

– Trots regeringens korståg för ny kärnkraft har inga privata investerare uppenbarat sig. Finansministern gjorde nyligen en studieresa till Storbritannien för att lära sig mer om deras stödpaket till kärnkraft. Om Elisabeth Svantesson månar om statens och skattebetalarnas sunda ekonomi borde Storbritanniens modell med garanterat högt elpris i tre decennier ha avskräckt ministern. 

– Den internationella energibyrån, IEA, uppmanade i oktober världen länder inför FN:s klimatmöte i slutet av november att tredubbla satsningarna på förnybar energi och fördubbla energieffektiviseringen. Men medan världen ställer om energipolitiken ställer Sverige regering in den. Att tro och hoppas på ny kärnkraft i en avlägsen framtid kommer inte att lösa varken klimat- eller miljöproblemen vi står inför här och nu.

– FN:s klimatpanel konstaterade i sin syntesrapport i våras att kärnkraft är det dyraste och minst effektiva energislaget för att motverka klimatkrisen när det gäller de åtgärder som måste vidtas här och nu fram till 2030. Enligt IPCC är sol- och vindkraft de energislag som både är billigast och har störst klimateffekt.

– Det är förbluffande att regeringen som talar så mycket om elektrifiering står fast vid att det måste vara just kärnkraft som ska byggas. Istället för att vi alla tvingas in i ett riskabelt kärnkraftsprojekt borde regeringen omgående godkänna de planer för havsbaserad vindkraft som väntar på regeringens beslut. De kan byggas redan nu, det krävs inga massiva subventioner och till på köpet är förnybar energi en helt central del i klimatomställningen.

Kontakt:
Rolf Lindahl, talesperson i klimat- och energifrågor, 070-397 58 70
Ludvig Tillman, kommunikationsansvarig, 070-271 64 37